Menadžer

Sa sigurnošću bi se moglo reći da živimo u vremenu menadžera. Profesija menadžera godinama spada u top traženih i visokoplaćenih profesija kod nas i u svetu, a predviđanja kažu da će tako biti i u budućnosti.

Postoje različite vrste i nivoi menadžmenta HR, QA, Project i IT menadžment, ali suština ovog dinamičnog i atraktivnog zanimanja uglavnom je ista. Menadžeri imaju veliki broj zaduženja. To je odgovorna osoba za planiranje, organizovanje i upravljanje poslovanjem i radom grupe ljudi. On nadgleda, koordinira među sektorima i preduzima korektivne akcije.

Menadžer – upravnik, direktor, preduzetnik, trebalo bi da je organizovan, odgovoran, odlučan, kreativan, da ima moć motivacije i inspiracije, nosi crtu liderstva, a ponajviše da ima visoke kompetencije.

 

Da biste bili dobar menadžer, fakultetska diploma nije neophodna, o čemu svedoče najpoznatiji svetski menadžeri Stiv Džobs, Bil Gejts… Menadžeri se cene i zapošljavaju po praktičnom znanju, stoga je neophodno da svoje veštine stalno osavremenjuju i dopunjavaju novim.

Zato smo u ponudu uvrstili sveobuhvatnu praktičnu obuku za Project menadžera za kojima vlada naročita potražnja na tržištu, kao i niz drugih obuka za upravljanje projektima, informacionim sistemima i različitih treninga za srednji i viši menadžment. Takođe, tu su i ostale obuke iz oblasti IT i poslovnih veština koje će doprineti da uspešno sprovedete i ostvarite sve poslovne ciljeve i izazove menadžerske pozicije.

 

MS PowerPoint – napredne tehnike i prezentacione veštine

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoKralja Aleksandra 12, Novi Sad (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje projektima po PMI metodologiji

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datummaj 18, 2018 - maj 27, 2018
Vremeod 9h do 17h *I nedelja 18.,19. i 20.05. *II nedelja 26. i 27.05.
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Nova revizija standarda ISO 27001:2013

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Liderstvo – transformacioni pristup

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje vremenom na projektu

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoKralja Aleksandra 12, Novi Sad (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje komunikacijom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

ECDL Start – Business Master 1

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje troškovima na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje vremenom

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje projektima ( Project Management ) za rukovodioce

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

ECDL Core – Business Master 2

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta1/0

Business Analysis (Poslovna analiza)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg mladenaca 5
Slobodnih mesta1/0

Rad u programu Microsoft Project

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Prezentacione veštine – Tajne uspešnih prezentacija

InstruktorDanijela Rakita
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

ITIL – Foundations of IT Service Management

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoTrg mladenaca 5, Novi Sad
Slobodnih mesta0/0

Priprema za polaganje PMP & CAPM ispita

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoTrg mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Integracija na projektu

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta-2/0

MS Word – napredne tehnike

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg mladenaca 5
Slobodnih mesta1/0

Upravljanje nabavkama na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje projektima za učesnike na projektu

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje obimom projekta

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje rizikom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Menadžment obuka II – obuka za srednji menadžment

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta1/0

MS Excel – napredne tehnike

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datumavg 6, 2018 - avg 10, 2018
Vreme17:15h - 19:30h (pon/sre/pet)
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta2/0

Alati za upravljanje projektima (Project Management)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoKralja Aleksandra 12, Novi Sad (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Onlajn kolaboracija

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datumokt 6, 2016
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje ljudskim resursima na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje ključnim učesnicima na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Menadžment obuka I – obuka za operativni menadžment

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje kvalitetom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Veština pregovaranja – Uspeh, efikasnost i dobri poslovni odnosi

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datumjul 28, 2017
Vreme09:00-17:00h
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0