Month

jun 2018

Viši nivo zaštite

Posted on01 jun 2018
Zahtevi poslovanja i brzina promena na tržištu uslovljavaju stvaranje velikih i kompleksnih setova podataka sa jedne strane, a sa druge strane, iz...
Read More