MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena32.400,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  10961-C: Automating Administration With Windows PowerShell kurs pruža studentima osnovna znanja i veštine za korišćenje Windovs PowerShell-a za administraciju i automatizaciju administracije Windows servera. Ovaj kurs pruža polaznika veštine da identifikuju i izgrade komandu koja im je potrebna za izvršavanje određenog zadatka. Osim toga, polaznici uče kako da naprave skripte za izvršavanje naprednih zadataka, poput automatizacije ponavljajućih zadataka i generisanja izveštaja. Ovaj kurs pruža neophodne veštine koje podržavaju širok spektar Microsoft proizvoda, uključujući Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server, System Center i još mnogo toga. U skladu sa tim ciljem, ovaj kurs se neće fokusirati na bilo koji od tih proizvoda, iako će Windows Server, koji je zajednička platforma za sve te proizvode, poslužiti kao primer za tehnike koje ovaj kurs uči.

  Kome je namenjen

  Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji već imaju iskustvo u opštoj administraciji Windows servera i Windows klijenta i koji žele da nauče više o korišćenju Windows PowerShell-a za administraciju. Ne pretpostavlja se prethodno iskustvo sa bilo kojom verzijom Windows PoverShell -a ili bilo kojim skriptnim jezikom. Ovaj kurs je takođe pogodan za IT profesionalce koji već imaju iskustva u administraciji servera, uključujući Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i druge.

  Potrebno predznanje

  • Iskustvo sa Windows mrežnim tehnologijama i implementacijom.
  • Iskustvo sa administracijom, održavanjem i rešavanjem problema sa Windows serverom.
  • Iskustvo sa administracijom, održavanjem i rešavanjem problema sa Windows klijentom
  • Polaznici koji pohađaju ovu obuku mogu ispuniti preduslove sticanjem ekvivalentnih znanja i veština kroz praktično iskustvo kao administrator sistema Windows. Preduslovi nisu potrebni.

  Sadržaj kursa 10961-C: Automating Administration With Windows PowerShell

  Modul 1: Početak korišćenja Windows PowerShell-a

  • Pregled i pozadina Windows PowerShell-a
  • Razumevanje sintakse
  • Pronalaženje komandi

  Modul 2: Cmdlets za administratore

  • Cmdleti za administraciju za Active Directory
  • Cmdleti za konfiguraciju mreže
  • Ostali cmdleti za administraciju servera

  Modul 3: Rad sa Windows PowerShell protokolom

  • Razumevanje protokola
  • Odabir, sortiranje i merenje objekata
  • Filtriranje objekata iz protokola
  • Nabrajanje objekata u protokolu
  • Slanje podataka protokola kao izlaz

  Modul 4: Razumevanje kako protokol funkcioniše

  • Prosleđivanje podataka o protokolu
  • Napredna razmatranja za podatke o protokolima

  Modul 5: Korišćenje PSProviders i PSDrives

  • Korišćenje PSProviders
  • Korišćenje PSDrives

  Modul 6: Upit o sistemskim informacijama pomoću VMI i CIM

  • Razumevanje VMI i CIM
  • Upiti podataka korišćenjem VMI i CIM
  • Unošenje izmena sa VMI/CIM

  Modul 7: Rad sa promenljivama, nizovima i heš tabelama

  • Korišćenje promenljivih
  • Manipulacija promenljivama
  • Manipulacija nizovima i hash tabelama.

  Modul 8: Osnovno skriptovanje

  • Uvod u skriptovanje
  • Skriptiranje konstrukata
  • Uvoz podataka iz datoteka

  Modul 9: Napredno skriptovanje

  • Prihvatanje unosa korisnika
  • Pregled dokumentacije skripte
  • Rešavanje problema i rukovanje greškama
  • Funkcije i moduli

  Modul 10: Administracija udaljenih računara

  • Korišćenje osnovnog daljinskog upravljača za Windows PowerShell
  • Korišćenje naprednih tehnika daljinskog upravljanja Windows PowerShell
  • Korišćenje PSSessions

  Modul 11: Korišćenje pozadinskih poslova i zakazanih poslova

  • Korišćenje pozadinskih poslova
  • Korišćenje planiranih poslova

  Modul 12: Korišćenje naprednih Windows PowerShell tehnika

  • Kreiranje skripti profila
  • Korišćenje naprednih tehnika

  U školi računara Smart School možete pohađati zvaniče Microsoft IT obuke, prilagođene različitim nivoima znanja. Postanite Microsoft expert uz naše IT kurseve. Više o Microsoft obukama možete pogledati ovde.
  Sve najavljene Microsoft obuke u našem trening centru možete ovde.

  Leave a Reply