MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena12.000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Zbog tendencije kreiranja grafički veoma bogatih Web aplikacija, danas se u JavaScript kod unosi sve veća složenost. Da bi se smanjila ta složenost i olakšao život programerima, koriste se razni softverski okviri. AngularJS je kompletan (strukturalni) JavaScript framework napravljen od strane Google, za kreiranje dinamičkih i interaktivnih aplikacija u HTML-u. Kako je i najstariji okvir, ima i najveću zajednicu korisnika.

  AngularJS omogućava pretraživaču razumevanje novih HTML konstrukcija, čime se omogućava korišćenje moćnih koncepata programiranja i softverskih šablona, kao što su povezivanje podataka, validacija i MVC. 2013. godine Angular je bio na četvrtom mestu po broju saradnika i na trećem mestu po broju zvezdica na GitHubu.

  Kome je namenjena

  Angular radionica je namenjena svima onima koji žele da nauče Front End JavaScript framework za UI.

  Potrebno predznanje

  Poznavanje HTML, JavaScript ili završeni Osnovni i Napredni kurs Front End development.

  Trajanje

  16 školskih časova

  Sadržaj

  Uvod u Angular

  Angular kontroleri
  – osnove kontrolera
  – $http servis
  – Izrada modula

  Angular direktive i view
  – ng-model
  – ng-click
  – ng-repeat
  – ng-include
  – filteri

  Angular servisi
  – uloga servisa
  – $log servis
  – UI servisi

  Angular rutiranje
  – šta je rutiranje
  – rutiranje sa Angularom

  Cilj radionice

  Ova radionica je dizajnirana da pokrije osnovne karakteristike okvira koristeći praktične primere kroz integrisan projekat koji se lako prate. Kroz praktičan rad, videćete kako dvosmerno povezivanje podataka olakšava izgradnju stranica i formi uz održavanje jednostavnosti u JavaScript kodu i razumećete bitne apstrakcije AngularJS-a, uključujući module, kontrolore, direktive i servise.

  Po završetku radionice moći ćete da počnete da pravite sopstvenu single page aplikaciju koristeći AngularJS.