MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena119952,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs je namenjen polaznicima koji se bave informacionom ili IT bezbednošću, revizijom IT sistema, mrežnim ili sistem administratorima i inžinjerima koji su uključeni u proces podizanja nivoa bezbednosti na mreži.

  Naučićete

  Kurs pruža napredna znanja i veštine na polju informacione bezbednosti. Polaznici prolaze kroz sve aspekte informacione sigurnosti na najvišem nivou. Bezbednost informacionog sistema je primarni koncept ali se u velikoj meri ovaj kurs bavi upravljanjem rizikom i revizijom informacionog sistema. Osnovni koncepti i tehnike napada i odbrane detaljno se obrađuju na svakom od nivoa i u svim obimima.

  Kurs je podeljen u 8 celina. Sve teme su u velikoj meri propraćene praktičnim primerima koji omogućavaju polaznicima da lakše i bolje razumeju tematiku.

  Ovaj kurs pruža dovoljna predznanja za polaganje ispita CISSP – Certified Information System Security Professional, koji je svakako jedan od najbitnijih i najatraktivnijih sertifikata u oblasti informacione bezbednosti.

  Trajanje kursa

  Od 40 školskih časova

  Dinamika kursa

  Kurs se izvodi vikendom u trajanju od 8-10 školskih časova dnevno ili u večernjim terminima posle 17h u trajanju od 4 školska časa dnevno.

  Potrebno predznanje

  Neophodno je osnovno poznavanje računarskih mreža i operativnih sistema, a poželjno je osnovno poznavanje postulata informacione bezbednosti.

  Sadržaj

  • Bezbednost u službi funkcionalnosti (CIA)
  • Napredni principi autentifikacije i autorizacije
  • Mrežne protokole i vidove komunikacije kao osnov za uspešno eksploatisanje i zloupotrebu
  • Mrežni alati i principi za podizanje nivoa bezbednosti na mreži
  • Bezbednosni postulati u programiranju i bazama podataka
  • Bezbednost naprednih tehnologija, virtualizacije, cloud-a, mobilnih aplikacija
  • Fizička bezbednost i kontrola pristupa
  • Bežične mreže i komunikacije i načini zloupotrebe
  • Kriptografija, i model PKI infrastrukture
  • Penetration Testing
  • Digitalna forenzika i odgovor na incidente
  • Socijalni inžinjering i tehnike zloupotrebe ljudi
  • Upravljanje rizikom i metode smanjenja rizika podizanjem nivoa bezbednosti sistema
  • Revizija informacionog sistema, moduli i tehnike
  • Plan nastavka poslovanja i odgovora na napade (BCP i DRP)