MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum05.04.2021
VremeTermin u najavi
Cena72.000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Steknite osnovna znanja i veštine koje su vam potrebne za izgradnju Windows Server infrastrukture sa Windows Server 2012.

  Ovaj petodnevni kurs pruža informacije o umrežavanju, bezbednosti i administraciji sistema koje su vam potrebne za implementaciju Windows Server infrastrukture. Obuhvata osnove instalacije i konfiguracije, skladištenje, mrežnu infrastrukturu, mrežne komponente, mrežne protokole, uloge servera, usluge domena Active Directory (AD DS), smernice grupe, IT bezbednost, bezbednost servera, bezbednost mreže, bezbednosni softver, praćenje performansi servera i održavanje Windows servera.

  Kurs uključuje osnovni nivo znanja za pripremu učenika za početak karijere ili obuku u tehnologijama Microsoft Windows Server.

  Kome je namenjen

  Polaznici na ovom kursu tek počinju karijeru u oblasti informacionih tehnologija (IT) ili žele da promene karijeru u Windows Server tehnologije. Ovo osnovno znanje i veštine mogu koristiti korisnici kućnih računara, vlasnici malih preduzeća, studenti, informatičari, tehnički menadžeri, tehničari za pomoć ili studenti koji žele da pređu na drugu tehnologiju.

  Potrebno predznanje

  • Osnovno znanje iz opštih računarskih koncepata.
  • Određenog iskustva u radu sa Windows klijentskim operativnim sistemima, kao što su Windows 7 ili Windows 8

  Trajanje

  5 dana

  Sadržaj kursa

  Modul 1: Instalacija i konfiguracija Windows Server-a 2012

  • Arhitektura Windows servera
  • Instaliranje Windows servera
  • Konfigurisanje servisa
  • Konfigurisanje uređaja i upravljačkih programa uređaja

  Modul 2: Implementacija skladišnog prostora u Windows serveru

  • Identifikovanje tehnologija skladištenja
  • Upravljanje diskovima i particijama
  • Otpornost na greške

  Modul 3: Razumevanje mrežne infrastrukture

  • Standardi mrežne arhitekture
  • Lokalno umrežavanje
  • Wide Area Networking (WAN)
  • Bežično umrežavanje
  • Povezivanje na Internet
  • Daljinski pristup

  Modul 4: Povezivanje mrežnih komponenti

  • Razumevanje OSI modela
  • Razumevanje vrsta medija
  • Razumevanje adaptera, čvorišta i prekidača
  • Razumevanje rutiranja

  Modul 5: Implementiranje TCP/IP

  • Pregled TCP/IP
  • IPv4 adresiranje
  • IPv6 adresiranje
  • Rezolucija imena

  Modul 6: Implementacija uloga Windows Server-a

  • Uvođenje zasnovano na ulogama
  • Primena servisa specifičnih za uloge
  • Razmatranja za obezbeđivanje uloga

  Modul 7: Implementacija Active Directory-ja

  • Predstavljanje domenske usluge Active Directory (AD DS)
  • Implementacija AD DS
  • Upravljanje korisnicima, grupama i računarima
  • Sprovođenje smernica grupe

  Modul 8: Implementacija IT bezbednosnih slojeva

  • Pregled duboke odbrane
  • Fizičko obezbeđenje
  • Internet sigurnost

  Modul 9: Implementacija bezbednosti u Windows Server

  • Pregled bezbednosti operativnog sistema Windows
  • Zaštita datoteka i fascikli
  • Implementacija šifrovanja

  Modul 10: Implementacija mrežne bezbednosti

  • Pregled bezbednosti mreže
  • Implementacija zaštitnih zidova
  • Zaštita Internet protokola (IPsec)

  Modul 11: Implementacija sigurnosnog softvera

  • Funkcije zaštite klijentskog softvera
  • Zaštita e-pošte
  • Zaštita servera

  Modul 12: Nadgledanje performansi servera

  • Evidentiranje događaja
  • Nadgledanje performance

  Modul 13: Održavanje Windows servera

  • Rešavanje problema sa pokretanjem sistema Windows Server
  • Dostupnost servera i oporavak podataka
  • Primena ažuriranja na Windows Server
  • Rešavanje problema sa Windows serverom