MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
Vreme19:30 - 22:45
Cena24.000,00 + PDV

Cilj kursa Grafički dizajn

Cilj je da se polaznici osposobe za samostalno bavljenje svim aspektima popularnog dizajna i stonog izdavaštva.

Kome je namenjen

Namenjen je osobama koje žele da ovladaju veštinama izrade grafičkih idejnih rešenja (logotipa), primene grafičkog standarda, promotivnih materijala, plakata i bilborda, obrade fotografija, obrade teksta, izrade grafičkih publikacija (kataloga, knjiga, časopisa), kao i dizajniranja web stranica.

Trajanje

40 školskih časova

Potrebno predznanje

Polaznici moraju poznavati osnove rada na računaru.

Sadržaj

Grafički dizajn obuhvata obuku rada u tri grafička programa: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Programi su deo paketa Adobe Creative Suite koji predstavlja kompletno dizajnersko rešenje za pripremu štampe i web dizajn.

Adobe Illustrator – za dizajn i vektorsko crtanje. Uz pomoć ovog softvera, polaznik će moći sam da radi pripremu za štampu, izrađuje logoe u vektorima, priprema dizajn za štampu.

 • Uvod – upoznavanje sa interfejsom programa, osnovna podešavanja
 • Vektorsko crtanje
 • Rad sa više objekata
 • Osnovne operacije nad konturama
 • Rad sa tipografijom
 • Rad sa slojevima
 • Razlike između vektora i bitmapa
 • Kolorni modeli (RGB i CMYK)
 • Štampanje i priprema za štampu
 • Adobe Photoshop – program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn.

Osnove Photoshop-a

 • Formati slike za web grafiku – veličina i rezolucija
 • Optimizovanje i mapiranje slika
 • Rad sa slojevima i maskama
 • Rad sa alatima – Brush, Crop, Shape, Text…
 • Rad sa filterima
 • Obrada i retuširanje fotografija

Adobe InDesign – za prelom teksta, pripreme za štampu i izrade grafičkih publikacija (knjiga, časopisa, prospekata…)

 • Upoznavanje sa radnom površinom
 • Podešavanje dokumenta
 • Rad sa okvirima
 • Uvoženje teksta
 • Rada sa tipografijom
 • Rad sa bojama
 • Uvoženje i povezivanje slika
 • Izrada tabela
 • Rad sa transparencijom
 • Izvoz u PDF