MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena60048,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Ovaj kurs je namenjen stručnjacima u oblasti IT, sistem administratorima za bezbednost, mrežnim administratorima i ostalim licima sa naprednim IT znanjima.

  Naučićete

  Na kursu će se polaznici upoznati sa značajnijim teorijskim aspektima mašinskog učenja i prepoznavanja oblika i njihovom praktičnom primenom u inteligentnim zaštitnim sistemima. Obrađuju se značajnije metode poput Support Vector-a i veštačkih neuronskih mreža, kao  i njihova primena u sistemima za detekciju upada u računarske mreže, detkciju prevara platnim karticama i SPAM filterima, kao i primena Gabor filtera i PCA metode u biometrijskim sistemima.

  Trajanje

  Dva radna dana (8 školskih časova)

  Sadržaj

  • Osnovi veštačke inteligencije, mašinskog učenja i prepoznavanja oblika
  • Klasifikacija i predikcija
  • Obučavanje sa učiteljem: veštačke neuronske mreže, metode vektora oslonca, stabla odlučivanja,probabilističke metode, ansambli
  • Unakrsna validacija i sprečavanje prenaučenosti
  • Primena mašinskog učenja u SPAM filtrima, sistemima za detekciju upada i prevara platnim karticama
  • Značaj ispravnog predprocesiranja seta podataka
  • Alati Matlab (Statistical and machine learning toolbox) i Weka
  • Biometrija
  • Identifikacija i verifikacija: otisak prsta, iris, geometrija i fotometrija lica
  • Poništivi biometrijski templejti i očuvanje privatnosti podataka
  • Višemodalna biometrija (fuzija na nivou obeležja, podudaranja i odluke)
  • Kodovi za korekciju greške
  • Biometrijski kriptosistemi