MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena5.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Cilj obuke

  Izrada akta o informacionoj bezbednosti. Aktom o informacionoj bezbednosti bliže se uređuju mere zaštite, principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i resursima informaciono-komunikacionog sistema.

  Kome je namenjena

  Namenjena je zaposlenima koji rade na poslovima informacione bezbednosti u jedinicama lokalne samouprave i preduzećima koja vrše javna ovlašćenja a zaduženi su za izradu akta o informacionoj bezbednosti.

  Trajanje

  7 sati

  Sadržaj

  • Mere propisane zakonom o informacionoj bezbednosti
  • Poslovi iz oblasti bezbednosti
  • Organizacione mere za uspostavljanje informacione bezbednosti
  • Sadržaj izveštaja o proveri sistema informacione bezbednosti
  • Način obaveštavanja o incidentima
  • Izmena Pravilnika o bezbednosti