Instruktor
Vrsta kursaU školi
Datumdec 12, 2019
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta1/0
Cena6000 RSD
Prijavi se

Cilj obuke

Izrada akta o informacionoj bezbednosti. Aktom o informacionoj bezbednosti bliže se uređuju mere zaštite, principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i resursima informaciono-komunikacionog sistema.

Kome je namenjena

Namenjena je zaposlenima koji rade na poslovima informacione bezbednosti u jedinicama lokalne samouprave i preduzećima koja vrše javna ovlašćenja a zaduženi su za izradu akta o informacionoj bezbednosti.

Trajanje

7 sati

Sadržaj

  • Mere propisane zakonom o informacionoj bezbednosti
  • Poslovi iz oblasti bezbednosti
  • Organizacione mere za uspostavljanje informacione bezbednosti
  • Sadržaj izveštaja o proveri sistema informacione bezbednosti
  • Način obaveštavanja o incidentima
  • Izmena Pravilnika o bezbednosti