MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena43200,00 + PDV
Prijavi se

Šta bi trebalo da se promeni, a šta ostaje isto?

Na ovom kursu upoznaćete se sa drugim izdanjem (revizijom) standarda ISO/IEC 27001:2013.

Kome je namenjen

Ukoliko vaša organizacija već poseduje certifikat ISO/IEC 27001:2005 i želite da saznate šta ćete sve morati da promenite da bi se sertifikovali prema zahtevima nove revizije standarda ISO/IEC 27001:2013 ovaj kurs je za vas. Kurs je namenjen i za one koji nameravaju (u bliskoj budućnosti) da se sertifikuju i žele da saznaju šta će sve morati da urade da bi dobili sertifikat prema zahtevima nove revizije standarda ISO/IEC 27001:2013.

Potrebno predznanje

Elementarno poznavanje standarda ISO 27001:2005 (poželjno, ali ne i eliminatorno).

Trajanje

2 radna dana (od 9:30 do 16:00h)

Sadržaj

 • Sledeća generacija standarda sistema menadžmenta
 • Pregled revizije standarda 27001
 • Ciljevi i namena
 • Nova struktura i sadržaj
 • Novi Anex A
 • Nova struktura dokumentacije
 • Matrice promena
 • Predlog metodologije za implementaciju ISMS-a na osnovu procesnog modela
 • Aspekti sertifikacije
 • Prelazak sa stare verzije ISMS-a na novu
 • Pripreme za audit prema novom standardu
 • Polaganje testa da bi se dobio sertifikat
 • Osnovne prednosti ovog kursa

Razumevanje u čemu je ogroman značaj Annex-a za integrisana i harmonizovana rešenja svih standarda sistema menadžmenta u budućnosti i koje su koristi.
Mogućnosti novih izdanja sledeće generacije standarda sistema menadžmenta.
Razumevanje novih zahteva, nove strukture i novog sadržaja standarda ISO/IEC 27001:2013 i novih mera sigurnosti iz Annex A ISO/IEC 27001:2013.
Tumačenje zahteva standarda i predlozi za njegovu implementaciju.
Predlozi kako da se pripremite za sertifikaciju prema zahtevima novog standarda ISO/IEC 27001:2013.

Predavač
Prof. dr Milan Kukrika dipl. ing. Lead QMS, EMS, SMS, BCMS, ISMS auditor