MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena7.500,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je polaznicima koji bi pohađali kurs php/mysql ili aspx/sql, studentima i srednjoškolcima koji treba da savladaju osnove projekovanja baze podataka, kao i korisnicima koji žele da samostalno kreiraju svoje baze podataka i pripreme se za svoje dalje usavršavanje na polju baza podataka.

  Naučićete

  Koncept baza podataka, kao i projektovanje i dizajniranje baze podataka.

  Trajanje kursa

  3 radna dana, po 4 školska časa

  Potrebno predznanje

  Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru, zatim rada sa manipulacijom podataka (kopiranje, premeštanje, brisanje), organizovanjem dokumenata (kreiranje foldera i podfoldera), kao i upotreba Windows okruženja.

  Sadržaj

  Teoretski deo

  • Izrada ER modela podataka
  • Određivanje entiteta, slabog entiteta, poveznika, gerunda…
  • Određivanje primarnih i sekundarnih ključeva
  • Definisanje obeležja, domen obeležja i torke
  • Zavisnost sadržavanja i referencijalni integritet
  • Kardinalnost tipa poveznika i predstavljanje kardinaliteta tipa poveznika u ER dijagramima
  • Strukture sa kardinalitetima N:N, N:1 i 1:1
  • Prevođenje ER modela podataka u relacioni model podataka N:N, N:1 i 1:1
  • Rekurzivne veze u postupku prevođenja ER modela podata u relacioni model podataka

  Praktični deo

  • Primena Microsoft Access-a u razvoju baze podataka
  • Izrada, dodavanje i pregledanje podataka u tabelu
  • Izrada relacija između tabela (povezivanje tabela)
  • Izrada i izvođenje upita (SQL)
  • Upiti nad jednom ili više tabela
  • Upiti: select, update, delete, insert into
  • Izrada formi za obuhvat podataka nad tabelom ili upitom
  • Izrada i realizacija izveštaja nad tabelom ili upitom