MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Datum09.12.2019
VremeTermin u najavi
Cena9000 RSD
Prijavi se

Kome je namenjen

Namenjen je polaznicima koji bi pohađali kurs php/mysql ili aspx/sql, studentima i srednjoškolcima koji treba da savladaju osnove projekovanja baze podataka, kao i korisnicima koji žele da samostalno kreiraju svoje baze podataka i pripreme se za svoje dalje usavršavanje na polju baza podataka.

Naučićete

Koncept baza podataka, kao i projektovanje i dizajniranje baze podataka.

Trajanje kursa

3 radna dana, po 4 školska časa

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru, zatim rada sa manipulacijom podataka (kopiranje, premeštanje, brisanje), organizovanjem dokumenata (kreiranje foldera i podfoldera), kao i upotreba Windows okruženja.

Sadržaj

Teoretski deo

 • Izrada ER modela podataka
 • Određivanje entiteta, slabog entiteta, poveznika, gerunda…
 • Određivanje primarnih i sekundarnih ključeva
 • Definisanje obeležja, domen obeležja i torke
 • Zavisnost sadržavanja i referencijalni integritet
 • Kardinalnost tipa poveznika i predstavljanje kardinaliteta tipa poveznika u ER dijagramima
 • Strukture sa kardinalitetima N:N, N:1 i 1:1
 • Prevođenje ER modela podataka u relacioni model podataka N:N, N:1 i 1:1
 • Rekurzivne veze u postupku prevođenja ER modela podata u relacioni model podataka

Praktični deo

 • Primena Microsoft Access-a u razvoju baze podataka
 • Izrada, dodavanje i pregledanje podataka u tabelu
 • Izrada relacija između tabela (povezivanje tabela)
 • Izrada i izvođenje upita (SQL)
 • Upiti nad jednom ili više tabela
 • Upiti: select, update, delete, insert into
 • Izrada formi za obuhvat podataka nad tabelom ili upitom
 • Izrada i realizacija izveštaja nad tabelom ili upitom