MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena24.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs Uvod u ADO.NET i Entity Framework je namenjen svima koji žele da nauče rad sa sistemima za upravljanje bazama podataka, kao i moderne LINQ, ADO.NET i ACID tehnologije

  Naučićete

  • Osnove sistema za upravljanje bazama podataka
  • Relacione modele sistema za upravljanje bazama podataka
  • LINQ (Language-Integrated Query)
  • ADO.NET i ADO.NET Entity Framework
  • ACID Transakcije

  Trajanje kursa

  15 školskih časova

  Dinamika održavanja kursa

  5 dana po 3 školska časa

  Potrebno predznanje

  Poznavanje programiranja upotrebom C# programskog jezika

  Sadržaj kursa Uvod u ADO.NET i Entity Framework

  • Osnove baza podataka
  • Osnovni pojmovi (informacioni sistemi, relacija, šema, baza podataka, …)
  • Relacioni model (tabela, ključevi, indeks, pogled, …)
  • Osnove SQL-a i SQL upiti (DDL – create, drop, alter, DML – insert, update, delete, select)

  LINQ

  • LINQ
  • LINQ to Objects
  • ADO.NET

  ADO.NET

  • ADO .NET arhitektura
  • DataSet
  • Data Provider (Connection, Command, DataReader, DataAdapter)
  • LINQ to SQL
  • ADO.NET Entity Framework

  ADO.NET Entity Framework

  • Uvod u Entity Framework, osnovni koncepti, objekat-relacija (O/R)
  • Konceptualni model (entiteti, veze, svojstva)
  • O/R mapiranje
  • Upiti (entity SQL, LINQ to Entities, Query Builder)
  • Transactions

  Uvod u transakcije (ACID)

  • .NET 1.x API transactions (IDbTransaction, BeginTransaction, Commit, Rollback)
  • .NET 2.x API and higher transactions (Transaction, TransactionScope)