MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena24.000,00 + PDV
Prijavi se

Kome je namenjen

Svima koji žele da nauče rad sa sistemima za upravljanje bazama podataka, kao i moderne LINQ, ADO.NET i ACID tehnologije

Naučićete

 • Osnove sistema za upravljanje bazama podataka
 • Relacione modele sistema za upravljanje bazama podataka
 • LINQ (Language-Integrated Query)
 • ADO.NET i ADO.NET Entity Framework
 • ACID Transakcije

Trajanje kursa

15 školskih časova

Dinamika održavanja kursa

5 dana po 3 školska časa

Potrebno predznanje

Poznavanje programiranja upotrebom C# programskog jezika

Sadržaj

 • Osnove baza podataka
 • Osnovni pojmovi (informacioni sistemi, relacija, šema, baza podataka, …)
 • Relacioni model (tabela, ključevi, indeks, pogled, …)
 • Osnove SQL-a i SQL upiti (DDL – create, drop, alter, DML – insert, update, delete, select)

LINQ

 • LINQ
 • LINQ to Objects
 • ADO.NET

ADO.NET

 • ADO .NET arhitektura
 • DataSet
 • Data Provider (Connection, Command, DataReader, DataAdapter)
 • LINQ to SQL
 • ADO.NET Entity Framework

ADO.NET Entity Framework

 • Uvod u Entity Framework, osnovni koncepti, objekat-relacija (O/R)
 • Konceptualni model (entiteti, veze, svojstva)
 • O/R mapiranje
 • Upiti (entity SQL, LINQ to Entities, Query Builder)
 • Transactions

Uvod u transakcije (ACID)

 • .NET 1.x API transactions (IDbTransaction, BeginTransaction, Commit, Rollback)
 • .NET 2.x API and higher transactions (Transaction, TransactionScope)