MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena36.000,00 + PDV
Prijavi se

Kome je namenjen

Namenjen je prvenstveno početnicima koji se po prvi put susreću sa .NET programiranjem i programskim jezikom C#. Takođe je namenjen i polaznicima koji žele da prodube svoje znanje o ovoj oblasti.

Naučićete

Po završetku kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje Visual Studio .NET-a, kao i za kreiranje i razvoj C# Windows Desktop, web i konzolnih aplikacija.

Trajanje kursa

30 školskih časova

Dinamika kursa

Dva puta u toku nedelje po 3 školska časa dnevno

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru.

Sadržaj

 • Uvod u Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Studio
 • Arhitektura .NET okruženja
 • Osobine i rad u programskom jeziku C# – promenljive, operatori, izrazi, uslovi i odlučivanja, upravljanje greškama
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje, rad sa klasama i objektima, vrednosti i reference, nizovi i kolekcije, parametarski nizovi, nasleđivanje
 • Upravljanje tokom programa i događajima
 • Casting (boxing, unboxing, cast operator ‘()’, ‘as’ operator, ‘is’ operator)
 • Rad sa integrisanim upitima (LINQ)
 • Upravljanje memorijom
 • Konverzije tipova podataka, rad sa datumima, enkodovanje i dekodovanje (encode i decode), globalizacija i lokalizacija, rad sa fajlovima (I/O sistem), osnove XML-a
 • Instrumentacija (Debug, Trace, EventLog)
 • Podešavanje i konfiguracija aplikacije
 • Assembly osnove
 • Rad sa Sistemima za upravljanje bazama podataka
 • Uvod u ASP.NET

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim konceptima .NET platforme, .NET programiranja, programiranja uopšte, kao i sa razvojnim okruženjem Visual Studio .NET-a.

Cena obuke: 360 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja). Mogućnost plaćanja u dve rate.