InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0
CenaFree
Prijavi se

Kome je namenjen

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen ljudima bez IT obrazovanja koji žele da kroz testiranje pokucaju na vrata IT sektora. Imaćete priliku da naučite teoriju, metodologiju i principe testiranja prolazeći sve faze životnog ciklusa razvoja softvera, uz korišćenje praktičnih tehnika i alata.

Naučićete

Polaznici će naučiti osnove manuelnog testiranja softvera. Kurs pokriva osnovne metodologije, tipove, i tehnike testiranja. Na ovom kursu savladaćete osnovne veštine potrebne za rad u QA sektoru: razumevanje specifikacije softvera, kreiranje test plana, definisanje i izvršavanje testova, kao i pisanje izveštaja.

Trajanje

30 školskih časova

Sadržaj:

Uvod
– Šta je testiranje
– Zašto je neophodno
– Značaj eksternog QA tima
– Terminologija

Metodologije/strategije testiranja
– White box
– Black box
– UI orijentisane
– Custom

Univerzalna metoda testiranja
– Analiza sistema
– Određivanje pokrivenosti testiranjem
– Određivanje procedura testiranja
– Kreiranje plana testiranja
– Evaluacija rezultata
– Izveštavanje o rezultatima

Vežba 1: Testiranje login forme i izveštavanje o defektima

Faze testiranja
– Unit
– Integration
– Regression
– UAT

Pristupi testiranju
– Ad hoc
– Targeted (ticket-based)
– User-scenario based

Vežba 2: Ciljano testiranje određenih funkcionalnosti aplikacije

Sistemi za tikete i komunikaciju:
– Jira
– Trello
– Slack
– Hipchat
– Skype

Vežba 3: Kreiranje test plana za regression test aplikacije
– Analiza plana

Vežba 4: Regression testing aplikacije prateći test plan
– Izveštavanje o defektima

Nefunkcionalno testiranje
– Performance
– Usability
– Portability
– Localization

Uvod u osnove automatskog testiranja
– Tricentis Tosca Testsuite
– Selenium + Java
– JMeter

Vežba 5: Automatizacija

Cena obuke: 220€ (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja). Mogućnost plaćanja u 2 rate.