MestoOnline
Datum20.05.2023
Vreme09:00-16:00
Cena24.000,00 + PDV

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj kurs uči osnove Microsoft-ovog dijalekta standardnog SQL jezika: Transact-SQL. Teme obuhvataju i upite i izmene podataka u relacionim bazama podataka koje se nalaze u sistemima baza podataka baziranim na Microsoft SQL Server-u, uključujući: Microsoft SQL Server, Azure SQL bazu podataka i Azure Synapse Analytics.

  Za koga je namenjen

  Ovaj kurs može biti dragocen za svakoga ko treba da napiše osnovne SQL ili Transact-SQL upite. Ovo uključuje svakoga ko radi sa podacima kao analitičar podataka, inženjer podataka, naučnik podataka, administrator baze podataka ili programer baze podataka. Takođe može biti korisno za druge koji su periferno uključeni u podatke ili žele da nauče više o radu sa podacima kao što su arhitekte rešenja, studenti i menadžeri tehnologije.

  Trajanje

  2 dana

  Sadržaj kursa

  Modul 1: Početak rada sa Transact-SQL

  • Uvod u Transact-SQL
  • Korišćenje SELECT izraza

  Modul 2: Sortiranje i filtriranje rezultata upita

  • Sortiranje rezultata upita
  • Filtriranje podataka

  Modul 3: Korišćenje spajanja i podupita

  • korišćenje JOIN operacija
  • Korišćenje podupita

  Modul 4: Korišćenje ugrađenih funkcija

  • Početak rada sa skalarnim funkcijama
  • Grupisanje zbirnih rezultata

  Modul 5: Izmena podataka

  • Ubacivanje podataka u tabele
  • Izmena i brisanje podataka

  Leave a Reply