MestoOnline
Datum19.07.2021 - 09.08.2021
Vreme17:00h - 20:15h (pon-sre-pet)
Cena26.400 RSD
Prijavi se

Kome je namenjen

Osobama koje žele samostalno da kreiraju ili dizajniraju web sajtove. Front-end Developeri su arhitekte i razvijaju web sajtove i aplikacije koristeći aktuelne web tehnologije (HTML, CSS, JavaScript, jQuery).

Naučićete

Kreiranje i pravilno dizajniranje različitih tipova Internet prezentacija kodiranjem i kroz rad u tekst editoru. Ovladaćete HTML programskim jezikom, u cilju izrade modernih Internet prezentacija. Savladaćete osnove programiranja u JavaScript-u i osnove Web 2.0 programiranja. Pripremićete se u potpunosti za napredovanje u web programiranju, kreiranju dinamičkih internet prezentacija kao i za web dizajn.

Trajanje

40 školskih časova

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje rada sa unosom i oblikovanjem teksta, rada sa podacima i njihovim organizovanjem, kao i rada u programu za surfovanje i radu sa elektronskom poštom.

Sadržaj

 • Šta je HTML?
 • Kako radi World Wide Web (WWW)
 • Notepad++
 • Zapis boje u HTML kodu
 • Moja prva web stranica
 • Dodavanje naslova
 • Tagovi za ispisivanje lista
 • Upotreba fontova, kodni rasporedi i specijalni kodovi
 • Web grafika i formati slike na web-u
 • Optimizovanje i mapiranje slika
 • Apsolutno i relativno linkovanje
 • Tabele i kodiranje tabela
 • Ubacivanje tabele u tabelu
 • Elementi forme: Form, Button, Submit, Select,
 • DIV tagovi
 • Osnove CSS-a
 • Šta JS može?
 • Kako JS dodajemo u HTML stranicu
 • ALERT() metoda
 • Događaji (metodi) click, change, focus, blur, mouseover, ouseout, select, submit, resize, load, unload
 • Identifikator metoda
 • Variables (promenljive)
 • Operatori
 • Izrazi (expressions), naredbe (statements)
 • Komentari
 • Očitavanje grešaka u JS-u
 • Metoda DOCUMENT.WRITE
 • WINDOW objekat
 • Otvaranje objekta WINDOW, procedure za obradu događaja objekta WINDOW, osobine objekta WINDOW i metode objekta WINDOW
 • Logičke operacije u izrazima
 • FOR petlja
 • WHILE i DO WHILE strukture
 • Komparacioni operator
 • PARSEFLOAT i PARSEINTEGER
 • Osnovna sintaksa jQuery-a
 • Selekcija HTML elementa
 • Manipulacija sa HTML elementima
 • Manipulacija sa CSS elementima
 • Rad sa HTML event-ima (događajima)
 • JavaScript efekti i animacija

Posebne pogodnosti nakon kursa

Svi koji nakon obuke budu pohađali DoIT praksu smera Front End programer biće im umanjen iznos DoIT prakse u visini Front End developer obuke.

Više informacija na 065/4728-200