MestoOnline
Datum13.09.2021 - 04.10.2021
Vreme17:00h - 19:15h (pon-sre-pet)
Cena26400 RSD
Prijavi se

Kome je namenjen

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen ljudima sa/ili bez šireg IT obrazovanja koji žele da kroz testiranje pokucaju na vrata IT sektora. Imaćete priliku da naučite teoriju, metodologije i principe testiranja prolazeći sve faze životnog ciklusa razvoja softvera, uz korišćenje praktičnih tehnika i alata.

Naučićete

Polaznici će naučiti osnove manuelnog testiranja softvera. Kurs pokriva osnovne metodologije, tipove i tehnike testiranja. Na ovom kursu savladaćete osnovne veštine potrebne za rad u QA (quality assurance) sektoru: razumevanje specifikacije softvera, kreiranje test plana, definisanje i izvršavanje testova kao i pisanje izveštaja.

Trajanje

30 školskih časova

Sadržaj:

• Pojam testiranja, terminologija
• Proces testiranja, uloge u timu za testiranje
• Testiranje kao deo procesa razvoja softvera
• Razvoj softvera različitim modelima – vodopad, V-Model, UP model, evolutivan model, agilne metodologije

• Planiranje procesa testiranja, definisanje vrsta testiranja, upravljanje konfiguracijom i promenama
• Prilagođavanje procesa testiranja potrebama projekta
• Planiranje nivoa/granularnosti testa, definisanje metoda testiranja, strategije testiranja – White box, Black box, UI orijentisani, Custom

• Alati za testiranje
• Dizajniranje testova, test slučajevi, test procedure
• Sprovođenje testiranja – izvršavanje, alati, rešavanje problema
• Kriterijumi za završetak testiranja, zrelost aktivnosti izvršavanja testova

• Osnove programiranja za web, mobilne i desktop platforme