MestoOnline
Datum17.05.2021 - 21.05.2021
Vreme17:00h - 19:15h (pon-sre-pet)
Cena5760 RSD
Prijavi se

Naučite

Da koristite sa sigurnošću Excel-ovo okruženje, da se upoznate sa načinima formatiranja tabela i podataka u njima, da koristite formule za izračunavanje elemenata fakture, izračunavanje bilansa, analiziranje podataka. Ovladajte bazama podataka, Pivot tabelama i grafikonima, zaštitom tabela i drugim funkcionalnostima.

Kome je namenjen

Osobama koje koriste Excel u svom radu, kao i onima koji žele da nauče da sa sigurnošću rukuju ovim programom.

Trajanje

9 školskih časova

Sadržaj

 • Upotreba tabele u okviru radnog lista
 • Format i sadržaj ćelije – razlika i upotreba, kopiranje formata, sadržaja, odvojeno i istovremeno
 • Automatizovanje rada u Excel-u
 • Dodeljivanje i korišćenje imena u formulama
 • Dodeljivanje komentara ćeliji
 • Upotreba napredne funkcije IF() uslovno grananje
 • SUMIF() uslovno sabiranje
 • COUNTIF() uslovno prebrojavanje
 • Uslovno formatiranje ćelija – Conditional formatting
 • Tekstualne – string funkcije (Left, Right, Mid, Rept, Concetanate…)
 • Funkcije datuma i vremena PMT i NPER finansijske funkcije
 • What If analiza – alat Goal Seek
 • Osnove baza podataka u Excel-u
 • Otkrivanje prednosti i ograničenja Excel-ovih baza podataka
 • Sortiranje baze podataka
 • Filtriranje baza podataka
 • Review kartica – komentari i zaštita radnih listova i datoteke
 • Sabiranje polja filtrirane baze podataka SUBTOTAL()
 • Grupisanje podataka
 • Funkcija VLOOKUP()
 • Osnove izvedenih tabela i grafikona – Pivot Table
 • Grafički prikaz podataka u okviru ćelije (Sparklines)
 • Konsolidacija podataka – funkcija Consolidate

Primeri iz prakse

Iako Word omogućava i rad sa tabelama, pravi gospodar nad njima je svakako program Excel. Excel je namenjen radu sa tabelarnim proračunima i oblasti gde se primenjuje su raznovrsne. Osnovne i napredne funkcije, grafičko prikazivanje podataka, povezivanje sa bazama podataka, skup gotovih alata, generisanje reprezentativnih izveštaja, razmena podataka sa drugim programima su mogućnosti koje mogu i najzahtevnijim korisnicima pružiti zadovoljavajuća rešenja.