MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum26.06.2023 - 30.06.2023
Vreme17:00-19:15 h (pon-sre-pet)
Cena6500,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Naučite

  Da koristite sa sigurnošću Excel-ovo okruženje, da se upoznate sa načinima formatiranja tabela i podataka u njima, da koristite formule za izračunavanje elemenata fakture, izračunavanje bilansa, analiziranje podataka. Ovladajte bazama podataka, Pivot tabelama i grafikonima, zaštitom tabela i drugim funkcionalnostima.

  Kome je namenjen

  Osobama koje koriste Excel u svom radu, kao i onima koji žele da nauče da sa sigurnošću rukuju ovim programom.

  Trajanje

  9 školskih časova

  Sadržaj

  • Upotreba tabele u okviru radnog lista
  • Format i sadržaj ćelije – razlika i upotreba, kopiranje formata, sadržaja, odvojeno i istovremeno
  • Automatizovanje rada u Excel-u
  • Dodeljivanje i korišćenje imena u formulama
  • Dodeljivanje komentara ćeliji
  • Upotreba napredne funkcije IF() uslovno grananje
  • SUMIF() uslovno sabiranje
  • COUNTIF() uslovno prebrojavanje
  • Uslovno formatiranje ćelija – Conditional formatting
  • Tekstualne – string funkcije (Left, Right, Mid, Rept, Concetanate…)
  • Funkcije datuma i vremena PMT i NPER finansijske funkcije
  • What If analiza – alat Goal Seek
  • Osnove baza podataka u Excel-u
  • Otkrivanje prednosti i ograničenja Excel-ovih baza podataka
  • Sortiranje baze podataka
  • Filtriranje baza podataka
  • Review kartica – komentari i zaštita radnih listova i datoteke
  • Sabiranje polja filtrirane baze podataka SUBTOTAL()
  • Grupisanje podataka
  • Funkcija VLOOKUP()
  • Osnove izvedenih tabela i grafikona – Pivot Table
  • Grafički prikaz podataka u okviru ćelije (Sparklines)
  • Konsolidacija podataka – funkcija Consolidate

  Primeri iz prakse

  Iako Word omogućava i rad sa tabelama, pravi gospodar nad njima je svakako program Excel. Excel je namenjen radu sa tabelarnim proračunima i oblasti gde se primenjuje su raznovrsne. Osnovne i napredne funkcije, grafičko prikazivanje podataka, povezivanje sa bazama podataka, skup gotovih alata, generisanje reprezentativnih izveštaja, razmena podataka sa drugim programima su mogućnosti koje mogu i najzahtevnijim korisnicima pružiti zadovoljavajuća rešenja.