MestoOnline
Datum01.04.2023 - 22.04.2023
Vreme09:00-16:00 (subotama 01.04./08.04./22.04.)
Cena36.000,00 + PDV

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj kurs će se baviti različitim metodama i najboljim praksama koje su u skladu sa poslovnim i tehničkim zahtevima za modelovanje, vizuelizaciju i analizu podataka pomoću Power BI. Kurs će takođe pokazati kako pristupiti i obraditi podatke iz niza izvora podataka uključujući i relacione i nerelacione podatke. Ovaj kurs će takođe istražiti kako da primenite odgovarajuće bezbednosne standarde i politike širom Power BI spektra, uključujući skupove podataka i grupe. Polaznici kursa će takođe obrađivati kako da upravljaju i primenjuju izveštaje i kontrolne table za deljenje i distribuciju sadržaja.

  Za koga je namenjen

  Polaznici ovog kursa su profesionalci za podatke i profesionalci za poslovnu inteligenciju koji žele da nauče kako da precizno izvrše analizu podataka koristeći Power BI. Ovaj kurs je takođe namenjen onim pojedincima koji razvijaju izveštaje koji vizuelizuju podatke iz tehnologija platforme podataka koje postoje kako u cloud-u tako i na lokalnom nivou.

  Trajanje

  3 dana

  Potrebno predznanje

  Uspešni analitičari podataka započinju ovu ulogu sa iskustvom u radu sa podacima u cloud-u.

  Konkretno:

  • Razumevanje osnovnih koncepata podataka.
  • Poznavanje rada sa relacionim podacima u cloud-u.
  • Poznavanje rada sa nerelacionim podacima u cloud-u.
  • Poznavanje koncepta analize podataka i vizuelizacije.

  Sadržaj

  Modul 1: Početak rada sa Microsoft Data Analytics

  • Analitika podataka i Microsoft
  • Početak rada sa Power BI

  Modul 2: Dobijanje podataka u Power BI

  • Analitika podataka i Microsoft
  • Optimizujte performanse
  • Rešite greške u podacima

  Modul 3: Čišćenje, transformacija i učitavanje podataka u Power BI

  • Oblikovanje podataka
  • Profilisanje podataka
  • Poboljšajte strukturu podataka

  Modul 4: Dizajnirajte model podataka u Power BI

  • Uvod u modeliranje podataka
  • Rad sa tabelama
  • Dimenzije i hijerarhije

  Modul 5: Kreirajte proračune modela koristeći DAX u Power BI

  • Uvod u DAX
  • Kontrolne table u realnom vremenu
  • Napredni DAX

  Modul 6: Optimizujte performanse modela u Power BI

  • Optimizujte model podataka za performanse
  • Optimizujte DirectQuery modele

  Modul 7: Kreirajte izveštaje u Power BI

  • Dizajniranje izveštaja
  • Poboljšajte izveštaj

  Modul 8: Kreiranje kontrolnih tabli u Power BI

  • Kreiranje kontrolnih tabli
  • Kontrolne table u realnom vremenu
  • Poboljšavanje kontrolne table
  • Napredna analitika
  • Uvid u podatke preko AI vizuelnih prikaza

  Modul 10: Kreirajte i upravljajte radnim prostorima u Power BI

  • Kreiranje radnih prostora
  • Deljenje i upravljanje imovinom

  Modul 11: Upravljajte datotekama i skupovima podataka u Power BI

  • Parametri
  • Setovi podataka

  Modul 12: Bezbednost na nivou reda u Power BI

  • Bezbednost u Power BI