Cookies

Pravila upotrebe „kolačića“ (cookies) su propisana Opštim uslovima poslovanja, a više možete pročitati ispod:

PRAVILA UPOTREBE HTTP COOKIES – „KOLAČIĆA“

Http cookies (u daljem tekstu: „kolačići“) su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa ili usluga informacionog društva i koje služe donosiocu ovih pravila da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovih pravila. Nakon prihvatanja „kolačića“, prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovih pravila „kolačići“ se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takvi servisi ili usluge informacionog društva nude.

Korisnik koji ne želi da koristi „kolačiće“ može to sprečiti prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovih pravila. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa ili usluga informacionog društva, donosioca ovih pravila, mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Lice koje koristi servis ili uslugu informacionog društva na sledeći način može sprečiti upotrebu http cookies – kolačića na uređaju sa kog pristupa.

Ukoliko lice koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva ne želi da na svom uređaju čuva kolačiće, to može sprečiti u podešavanjima svog veb pretraživača (browser). Imajući u vidu raznolikost veb pretraživača kolačići se mogu sprečiti na sledeći način na najčešće korišćenim pretraživačima: 

Objašnjenje možete pronaći na sledećem linku: 

Korisnik kolaćiče može blokirati na sledeći način, u zavisnosti od veb pregledača: 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:
https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari: 

https://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: 

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies):

https://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Donosilac ovih pravila može koristiti „kolačiće“ da bi pružio usluge servisa ili usluga informacionih društva koji su ponuđeni. „Kolačići“ se koriste da bi se optimizovala upotreba servisa ili usluga informacionih društva prema potrebama korisnika određene IP adrese. „Kolačići“ se mogu koristiti da bi se odredio način pružanja određenih komercijalnih ili drugih sadržaja, ili da bi se utvrdio broj pregleda određene veb strane ili servisa. Ovi podaci se koriste kako bi se unapredio servis ili usluge informacionog društva koje nudi donosilac ovih pravila.

Svako pristupanje servisu ili uslugama informacionog društva, donosioca ovih pravila, smatra se davanjem saglasnosti za obradu ovih podataka, osim u slučaju propisanim odredbom stava 3. ovog člana. Za obradu ovakvih podataka nije potrebna saglanost korisnika, s obzirom na to da se iz tehničkih razloga ne može bez sumnje utvrditi identitet lica koje pristupa servisu ili uslugama informacionog društva donosioca ovih pravila, shodno odredbi člana 22. Opštih uslova.

Ukoliko je korisnik u mogućnosti da na nesumnjiv način, shodno odredbi člana 22. Opštih uslova i shodno odredbi člana 20. stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dostavi dodatne informacije koje omogućavaju njegovu identifikaciju, ostvaruje prava propisana odredbama Glave III Opštih uslova.