MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Datummaj 13, 2021 - maj 22, 2021
Vreme9:00h - 17:00h (I ned: 13/05, 14/05 i 15/05; II ned 21/05 i 22/05
Cena72000 RSD
Prijavi se

Kome je namenjen

Namenjen je svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su u njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat:

 • Rukovodioci u kompaniji
 • Sponzori projekata
 • Klijenti
 • Članovi projektnih timova
 • HR Rukovodioci
 • Kandidati za PMI akreditaciju i
 • Svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje

Potrebni uslovi

Poželjno je iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima.

Trajanje treninga

35 sati

Sadržaj

 • Uvod u projektno upravljanje
 • Osnove projektnog upravljanja po PMI metodologiji
 • Uloga i uticaj projektnog upravljanja u organizaciji
 • Ključni učesnici na projektu
 • Faktori uspeha projekta
 • Integracija projektnih komponenti
 • Upravljanje obimom projekta
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje ljudskim resursima (projektnim timovima)

Korist i prednosti

Polaznici ove visoko-specijalizovane obuke će biti osposobljeni za iniciranje, planiranje, realizaciju, praćenje i kontrolu projekata. Ovaj trening omogućava svim zainteresovanim za PMI akreditacije, PMP ili CAPM ispunjenje jednog od potrebnih uslova – 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima.

PMI PMP akreditacija je prepoznata širom sveta i tražena od najvećih globalnih korporacija i vladinih ustanova koje investiraju u projekte velikih vrednosti. Izuzetno je vrednovana kod rada na investicionim i razvojnim projektima, posebno u građevinarstvu, naftnoj industriji, proizvodnji i distribuciji energije, IT industriji i Telekomunikacijama, finansijama, itd. Može se reći da vam ova akreditacija otvara vrata ka profesionalnoj karijeri i poslovnom napredovanju!

Više na: www.pmi.org