MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena48000,00 + PDV
Prijavi se

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions pruža znanja i veštine za dizajniranje i implementaciju DevOps procesa i praksi. Polaznici će naučiti kako da planiraju za DevOps, koriste kontrolu izvora, skaliraju Git za preduzeće, konsoliduju artefakte, dizajniraju strategiju upravljanja zavisnošću, upravljaju tajnama, implementiraju kontinuiranu integraciju, implementiraju strategiju izgradnje kontejnera, dizajniraju strategiju izdavanja, podese upravljanje radnim tokom, implementiraju obrazac primene i optimizovati mehanizme povratnih informacija.

  Za koga je namenjen

  Polaznici na ovom kursu su zainteresovani za dizajniranje i implementaciju DevOps procesa ili za polaganje ispita za sertifikaciju Microsoft Azure DevOps Solutions.

  Potrebno predznanje

  • Koncepti računarstva u cloud-u, uključujući razumevanje PaaS, SaaS i IaaS implementacije.
  • Azure administracija i Azure razvoj sa dokazanom stručnošću u najmanje jednoj od ovih oblasti.
  • Kontrola verzija, Agilni razvoj softvera i osnovni principi razvoja softvera. Bilo bi korisno imati iskustvo u organizaciji koja isporučuje softver.

  Trajanje

  4 dana

  Sadržaj kursa Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

  Modul 1: Introduction to DevOps
  Modul 2: Choose the right project
  Modul 3: Describe team structures
  Modul 4: Choose the DevOps tools
  Modul 5: Plan Agile with GitHub Projects and Azure Boards
  Modul 6: Introduction to source control
  Modul 7: Describe types of source control systems
  Modul 8: Work with Azure Repos and GitHub
  Modul 9: Structure your Git Repo
  Modul 10: Manage Git branches and workflows
  Modul 11: Collaborate with pull requests in Azure Repos
  Modul 12: Identify technical debt
  Modul 13: Explore Git hooks
  Modul 14: Plan foster inner source
  Modul 15: Manage Git repositories
  Modul 16: Explore Azure Pipelines
  Modul 17: Manage Azure Pipeline agents and pools
  Modul 18: Describe pipelines and concurrency
  Modul 19: Explore continuous integration
  Modul 20: Implement a pipeline strategy
  Modul 21: Integrate with Azure Pipelines
  Modul 22: Introduction to GitHub Actions
  Modul 23: Learn continuous integration with GitHub Actions
  Modul 24: Design a container build strategy
  Modul 25: Introduction to continuous delivery
  Modul 26: Create a release pipeline
  Modul 27: Explore release recommendations
  Modul 28: Provision and test environments
  Modul 29: Manage and modularize tasks and templates
  Modul 30: Automate inspection of health
  Modul 31: Introduction to deployment patterns
  Modul 32: Implement blue-green deployment and feature toggles
  Modul 33: Implement canary releases and dark launching
  Modul 34: Implement A/B testing and progressive exposure deployment
  Modul 35: Integrate with identity management systems
  Modul 36: Manage application configuration data
  Modul 37: Explore infrastructure as code and configuration management
  Modul 38: Create Azure resources using Azure Resource Manager templates
  Modul 39: Create Azure resources by using Azure CLI
  Modul 40: Explore Azure Automation with DevOps
  Modul 41: Implement Desired State Configuration (DSC)
  Modul 42: Implement Bicep
  Modul 43: Introduction to Secure DevOps
  Modul 44: Implement open-source software
  Modul 45: Software Composition Analysis
  Modul 46: Static analyzers
  Modul 47: OWASP and Dynamic Analyzers
  Modul 48: Security Monitoring and Governance
  Modul 49: Explore package dependencies
  Modul 50: Understand package management
  Modul 51: Migrate consolidating and secure artifacts
  Modul 52: Implement a versioning strategy
  Modul 53: Introduction to GitHub Packages
  Modul 54: Implement tools to track usage and flow
  Modul 55: Develop monitor and status dashboards
  Modul 56: Share knowledge within teams
  Modul 57: Design processes to automate application analytics
  Modul 58: Manage alerts, blameless retrospectives and a just culture

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.