MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena36.000,00 + PDV
Prijavi se

Kome je namenjen

Svima koji žele da nauče izradu Internet aplikacija upotrebom Microsoft ASP.NET tehnologije.

Naučićete

 • Osnove web programiranja
 • Klijent-server tehnologija, HTTP Request i HTTP Response
 • ASP.NET i web forme
 • Rukovanje događajima (events)
 • Konfiguracija i internacionalizacija
 • MVC – modeli, pogledi i kontroleri
 • Razor Views
 • Validatori
 • AJAX i jQuery
 • Publikovanje (Deployment) ASP.NET aplikacija

Trajanje kursa

30 školskih časova

Dinamika održavanja kursa

10 dana po 3 školska časa

Potrebno predznanje

Poželjno je poznavanje funkcionisanja Interneta i Internet protokola, kao i osnove programiranja upotrebom C# programskog jezika

Sadržaj

Osnovni pojmovi web programiranja:

 • Šta su web aplikacije, sajtovi, portali (uporediti sa desktop aplikacijama)
 • Karakteristike web programa (zero instalation, Internet, browser i sl.)
 • Klijenti, serveri i klijent-server komunikacija
 • Microsoft-ove web tehnologije
 • HTTP Request, HTTP Response
 • Scope types – response, session, application

ASP.NET – Development modeli i uvod u Web Forms (Web forme):

 • Web Pages
 • Web Forms
 • MVC (Model, View, Controller)
 • ASP.NET Web Forms
 • Šta su Web Forms?
 • Karakteristike
 • Web Forms:
 • Page Lifecycle (Stages)
 • Tipovi file-ova
 • Master Pages
 • Content page

Events & Controls (događaji i kontrole):

 • Šta su događaji (Events)
 • Page Lifecycle (Events)
 • Kontrole (Controls)
 • Data Binding – Objašnjenje pojma, upotreba

Konfiguracija i internacionalizacija:

 • Konfiguracija aplikacije
 • web.config
 • Internacionalizacija, koncepti
 • Globalni i lokalni resursni file-ovi

ASP.NET MVC3:

 • ASP.NET MVC3 – Šta je MVC?
 • Kontroleri i rutiranje (Controllers and Routing)
  – Routes & Controllers
  – Controller, Action, Parameter
  – Action Results (ContentResult, ViewResult, PartialViewResult, EmptyResult, FileContentResult, JsonResult, RedirectResult, …)
  – Action Selectors (ActionName, ActionVerbs: HttpGet, HttpPost)
  – Action Filters (OutputCache, Authorize, ValidateAntiForgeryToken, …)
  – Creating custom action filters

Razor Views:

 • Razor code izrazi
 • Shared Folder – Layout Views (RenderBody, RenderSection, Layout, @section)
 • HTML Helpers
 • ActionLink, Html.BeginForm(), Html.CheckBox(), Html.DropDownList(), Html.EndForm(), Html.Hidden(), Html.ListBox(), Html.Password(),
 • Html.RadioButton(), Html.TextArea(), Html.TextBox()
 • Kreiranje Custom HTML Helpers-a
 • Partial Views (Action Results: ChildActionOnly)

Modeli

 • Šta su Modeli?
 • .NET validatori (Validators using Data Annotations – client, server, TryUpdateModel)
  – Custom Validation
  – Self Validation (IValidatableObject)
  – Display/Edit Annotations – DisplayFormat, DisplayColumn, HiddenInput, UIHint, DataType, ReadOnly, ScaffoldColumn, DisplayName

AJAX i jQuery

 • AJAX i JavaScript i ASP.NET MVC 3
 • jQuery
  JSON
 • Internacionalizacija
 • Šta je karakteristično za MVC3 internacionalizaciju

ASP.NET Deployment

 • ASP.NET Deployment
 • Visual Studio Development Server
 • IIS