MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena60.000,00 + PDV

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj kurs uči programere kako da kreiraju end-to-end rešenja u Microsoft Azure-u. Polaznici će naučiti kako implementirati Azure računarska rešenja, kreirati Azure funkcije, implementirati i upravljati veb aplikacijama, razvijati rešenja koja koriste Azure skladište, implementirati autentifikaciju i autorizaciju i zaštititi svoja rešenja pomoću KeyVault-a i Managed Identities. Polaznici će takođe naučiti kako da se povežu i koriste usluge Azure i usluge trećih strana, te da u svoja rešenja uključe modele zasnovane na događajima i porukama. Kurs takođe pokriva praćenje, rešavanje problema i optimizaciju Azure rešenja.

  Za koga je namenjen

  Polaznicic ovog kursa su zainteresovani za razvoj Azure-a ili za polaganje ispita za sertifikaciju Microsoft Azure Developer Associate.

  Potrebno predznanje

  Polaznici treba da imaju 1-2 godine iskustva u profesionalnom razvoju i iskustvo sa Microsoft Azure. Moraju biti sposobni da programiraju na jeziku koji podržava Azure.

  Trajanje

  5 dana

  Sadržaj

  Modul 1: Istražite uslugu Azure aplikacija
  Modul 2: Konfigurišite podešavanja veb aplikacije
  Modul 3: Skalirajte aplikacije u usluzi Azure App Service
  Modul 4: Istražite slotove za primenu Azure App Service
  Modul 5: Istražite Azure funkcije
  Modul 6: Razvijte Azure funkcije
  Modul 7: Istražite Azure Blob skladište
  Modul 8: Upravljajte životnim ciklusom Azure Blob skladišta
  Modul 9: Rad sa Azure Blob skladištem
  Modul 10: Istražite Azure Cosmos DB
  Modul 11: Rad sa Azure Cosmos DB
  Modul 12: Upravljanje slikama kontejnera u Azure registru kontejnera
  Modul 13: Pokrenite slike kontejnera u instancama Azure kontejnera
  Modul 14: Implementacija Azure kontejnerskih aplikacija
  Modul 15: Istražite Microsoft platformu identiteta
  Modul 16: Implementirajte autentifikaciju koristeći Microsoftovu biblioteku za autentifikaciju
  Modul 17: Implementacija potpisa zajedničkog pristupa
  Modul 18: Istražite Microsoft Graph
  Modul 19: Implementacija Azure Key Vault-a
  Modul 20: Implementacija upravljanih identiteta
  Modul 21: Implementacija konfiguracije Azure aplikacije
  Modul 22: Istražite upravljanje API-jem
  Modul 23: Istražite Azure mrežu događaja
  Modul 24: Istražite Azure čvorišta događaja
  Modul 25: Otkrijte Azure redove poruka
  Modul 26: Pratite performanse aplikacije
  Modul 27: Razvoj za Azure keš za Redis
  Modul 28: Razvijanje za skladištenje na CDN-ovima