MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
Vreme09:00-16:00h (Subota)
Cena48.000,00 + PDV

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj kurs uči IT profesionalce da konfigurišu napredne usluge Windows Server-a koristeći lokalne, hibridne i cloud tehnologije. Kurs uči IT profesionalce kako da iskoriste hibridne mogućnosti Azure-a, kako da prebace radna opterećenja virtuelnog i fizičkog servera na Azure IaaS i kako da obezbede Azure VM-ove koji koriste Windows Server. Kurs takođe podučava IT profesionalce kako da obavljaju zadatke koji se odnose na visoku dostupnost, rešavanje problema i oporavak od katastrofe. Kurs naglašava administrativne alate i tehnologije uključujući Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender za identitet, Azure Security Center, Azure Migrate i Azure Monitor.

  Kome je namenjen

  Ovaj četvorodnevni kurs je namenjen Windows Server hibrid administratorima koji imaju iskustva u radu sa Windows Server-om i žele da prošire mogućnosti svojih lokalnih okruženja kombinovanjem lokalnih i hibridnih tehnologija. Windows Server hibrid administratori koji već implementiraju i upravljaju lokalnim osnovnim tehnologijama žele da obezbede i zaštite svoja okruženja, da migriraju virtuelna i fizička radna opterećenja na Azure Iaas, da omoguće visoko dostupno, potpuno redundantno okruženje i izvrše nadgledanje i rešavanje problema.

  Potrebno predznanje

  Pre pohađanja ovog kursa, polaznici moraju imati:

  • Iskustvo sa upravljanjem operativnim sistemom Windows Server i radnim opterećenjem Windows Server-a u lokalnim scenarijima, uključujući AD DS, DNS, DFS, Hyper-V i usluge datoteka i skladištenja
  • Iskustvo sa uobičajenim alatima za upravljanje Windows Server-om (podrazumevano u prvom preduslovu).
  • Osnovno znanje o osnovnim Microsoft tehnologijama računarstva, skladištenja, umrežavanja i virtuelizacije (podrazumevano u prvom preduslovu).
  • Iskustvo i razumevanje osnovnih mrežnih tehnologija kao što su IP adresiranje, rezolucija imena i Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Iskustvo u radu i razumevanje Microsoft Hyper-V i osnovnih koncepata virtuelizacije servera
  • Svest o osnovnim najboljim bezbednosnim praksama
  • Osnovno razumevanje tehnologija vezanih za bezbednost (zaštitni zidovi, šifrovanje, višefaktorska autentifikacija, SIEM/SOAR).
  • Osnovno znanje o lokalnoj otpornosti računarskih i skladišnih tehnologija zasnovanih na Windows serveru (klaster za prestanak greške, prostori za skladištenje).
  • Osnovno iskustvo sa implementacijom i upravljanjem IaaS uslugama u Microsoft Azure
  • Osnovno poznavanje Azure Active Directory-a
  • Iskustvo u praktičanom radu sa Windows klijentskim operativnim sistemima kao što su Windows 10 ili Windows 11
  • Osnovno iskustvo sa Windows PowerShell-om

  Trajanje

  4 dana

  Sadržaj kursa

  Modul 1: Bezbednost Windows Server-a

  • Bezbedni Windows Server korisnički nalozi
  • Učvršćivanje Windows Server-a
  • Upravljanje ažuriranjem Windows Server-a
  • Bezbedni DNS Windows Server-a

  Modul 2: Implementacija bezbednosnih rešenja u hibridnim scenarijima

  • Implementirajte bezbednost mreže Windows Server IaaS VM.
  • Revizija bezbednosti Windows Server IaaS virtuelnih mašina
  • Upravljajte Azure ažuriranjima
  • Kreirajte i implementirajte liste dozvoljenih aplikacija sa prilagodljivom kontrolom aplikacija
  • Konfigurišite BitLocker šifrovanje diska za Windows IaaS virtuelne mašine
  • Implementirajte praćenje promena i nadgledanje integriteta datoteka za Windows Server IaaS VM

  Modul 3: Implementacija visoke dostupnosti

  • Uvod u deljene volumene klastera.
  • Implementirajte Windows Server klaster za prevazilaženje greške.
  • Implementirajte visoku dostupnost Windows Server VM-a.
  • Implementirajte visoku dostupnost Windows Server File Servera.
  • Implementirajte skalu i visoku dostupnost sa Windows Server VM-ovima.

  Modul 4: Oporavak od katastrofe u Windows Server-u

  • Implementirajte Hyper-V repliku
  • Zaštitite svoju lokalnu infrastrukturu od katastrofa pomoću Azure Site Recoverz-a

  Modul 5: Implementacija usluga oporavka u hibridnim scenarijima

  • Implementirajte hibridnu rezervnu kopiju i oporavak pomoću Windows Server IaaS
  • Zaštitite svoju Azure infrastrukturu pomoću Azure Site Recovery-a
  • Zaštitite svoje virtuelne mašine koristeći Azure Backup

  Modul 6: Nadogradite i migrirajte u Windows Server

  • Migracija domenskih usluga Active Directory
  • Migrirajte radna opterećenja servera datoteka pomoću usluge za migraciju skladišta
  • Migrirajte uloge Windows Server-a

  Modul 7: Implementacija migracije u hibridnim scenarijima

  • Migrirajte lokalne instance Windows Server-a na Azure IaaS virtuelne mašine
  • Nadogradite i migrirajte Vindovs Server IaaS virtuelne mašine
  • Migrirajte ASP.NET aplikacije u Azure App Service

  Modul 8: Nadgledanje servera i performansi u Windows Server-u

  • Pratite performanse Windows Server-a
  • Upravljajte i pratite evidencije događaja Windows Server-a
  • Implementirajte Windows Server reviziju i dijagnostiku
  • Rešite probleme sa aktivnim direktorijumom

  Modul 9: Implementacija operativnog praćenja u hibridnim scenarijima

  • Pratite Windows Server IaaS virtuelne mašine i hibridne instance
  • Pratite zdravlje svojih Azure virtuelnih mašina koristeći Azure Metrics Explorer i metrička upozorenja
  • Pratite performanse virtuelnih mašina pomoću Azure Monitor VM Insights
  • Rešite probleme lokalnog i hibridnog umrežavanja
  • Rešite probleme sa virtuelnim mašinama Windows Server-a u Azure-u