MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena36.000,00 + PDV

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Naučite kako da rukujete rešenjima za mašinsko učenje na cloud-u koristeći Azure mašinsko učenje. Ovaj kurs vas uči da iskoristite svoje postojeće znanje o Pythonu i mašinskom učenju za upravljanje unošenjem i pripremom podataka, obukom modela i implementacijom i nadgledanjem rešenja za mašinsko učenje u Microsoft Azure.

  Za koga je namenjen

  Ovaj kurs je namenjen data scientist-ima koji već poznaju Python i okvire mašinskog učenja poput Scikit-Learn, PyTorch i Tensorflow, koji žele da izgrade i upravljaju rešenjima za mašinsko učenje u cloud-u.

  Potrebno predznanje

  • Osnovno znanje o Microsoft Azure
  • Iskustvo u pisanju Python koda za rad sa podacima, korišćenjem biblioteka kao što su Numpy, Pandas i Matplotlib.
  • Razumevanje nauke o podacima; uključujući kako pripremiti podatke i obučiti modele mašinskog učenja koristeći uobičajene biblioteke mašinskog učenja kao što su Scikit-Learn, PyTorch ili Tensorflow.

  Trajanje

  3 dana

  Sadržaj

  Modul 1: Uvod u Azure mašinsko učenje

  • Početak rada sa Azure mašinskim učenjem
  • Azure alatke za mašinsko učenje

  Modul 2: Mašinsko učenje bez koda sa dizajnerom

  • Modeli obuke sa dizajnerom
  • Objavljivanje modela sa dizajnerom

  Modul 3: Eksperimenti i modeli obuke

  • Uvod u eksperimente
  • Modeli obuke i registracije

  Modul 4: Rad sa podacima

  • Rad sa Datastores-om
  • Rad sa skupovima podataka

  Modul 5: Compute Contexts

  • Rad sa okruženjima
  • Rad sa Compute Targets

  Modul 6: Orkestriranje operacija sa pipeline-ovima

  • Uvod u Pipelines
  • Objavljivanje i pokretanje Pipeline-a

  Modul 7: Primena i upotreba modela

  • Povezivanje u realnom vremenu
  • Serijsko povezivanje

  Modul 8: Obuka optimalnih modela

  • Podešavanje hiperparametara
  • Automatsko mašinsko učenje

  Modul 9: Tumačenje modela

  • Uvod u tumačenje modela koristeći Model Explainers

  Modul 10: Praćenje modela

  • Nadgledanje modela pomoću uvida u aplikacije
  • Nadgledanje pomeranja podataka

  Ovaj kurs je priprema za polaganje ispita DP-100