MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena72.000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Developing SQL Databases (20762-C) petodnevni kurs pruža polaznicima znanje i veštine za razvoj baze podataka Microsoft SQL Server. Kurs se fokusira na poučavanje pojedinaca kako da koriste karakteristike i alate proizvoda SQL Servera vezanih za razvoj baze podataka i priprema vas za ispit 70-762.

  Za koga je namenjen

  • IT stručnjaci koji žele da steknu veštine u vezi sa karakteristikama i tehnologijama proizvoda SQL Server za implementaciju baze podataka.
  • Pojedinci koji su programeri sa drugih platformi proizvoda koji žele da postanu vešti u implementaciji baze podataka SQL Server.

  Potrebno predznanje

  • Osnovno poznavanje operativnog sistema Microsoft Windows i njegovih osnovnih funkcija.
  • Radno znanje o Transact-SQL-u.
  • Radno znanje o relacionim bazama podataka.

  Trajanje

  5 dana/40 školskih časova

  Sadržaj kursa Developing SQL Databases (20762-C)

  Modul 1: Uvod u razvoj baze podataka

  • Uvod u platformu SQL Server
  • Zadaci razvoja baze podataka SQL Server

  Modul 2: Projektovanje i implementacija tabela

  • Projektovanje tabela
  • Tipovi podataka
  • Rad sa šemama
  • Kreiranje i menjanje tabela

  Modul 3: Napredni dizajn tabela

  • Podaci o particionisanju
  • Kompresija podataka
  • Vremenske tabele

  Modul 4: Osiguranje integriteta podataka putem ograničenja

  • Primena integriteta podataka
  • Implementacija integriteta domena podataka
  • Implementacija entiteta i referentni integritet

  Modul 5: Uvod u indekse

  • Osnovni koncepti indeksiranja
  • Vrste podataka i indeksi
  • Hrupni, grupisani i neklasterisani indeksi
  • Jednostruki i složeni indeksi

  Modul 6: Dizajniranje optimizovanih indeksnih strategija

  • Indeksne strategije
  • Upravljanje indeksima
  • Planovi izvršenja
  • Savetnik za podešavanje motora baze podataka
  • Prodavnica upita

  Modul 7: Columnstore Indeksi

  • Uvod u Columnstore indekse
  • Kreiranje indeksa Columnstore
  • Rad sa Columnstore indeksima

  Modul 8: Dizajniranje i implementacija pogleda

  • Uvod u poglede
  • Kreiranje i upravljanje prikazima
  • Razmatranja performansi za prikaze

  Modul 9: Dizajniranje i implementacija uskladištenih procedura

  • Uvod u uskladištene procedure
  • Rad sa uskladištenim procedurama
  • Implementacija parametriziranih pohranjenih procedura
  • Kontrolisanje konteksta izvršenja

  Modul 10: Projektovanje i implementacija korisnički definisanih funkcija

  • Pregled funkcija
  • Projektovanje i implementacija skalarnih funkcija
  • Projektovanje i implementacija funkcija sa tabelom vrednosti
  • Razmatranja za implementaciju funkcija
  • Alternative funkcijama

  Modul 11: Odgovaranje na manipulaciju podacima putem okidača

  • Dizajniranje DML okidača
  • Implementacija DML okidača
  • Napredni koncepti okidača

  Modul 12: Korišćenje tabela u memoriji

  • Tabele optimizovane za memoriju
  • Native Compiled Pohranjene procedure

  Modul 13: Implementacija upravljanog koda u SQL Server

  • Uvod u CLR integraciju u SQL Server
  • Implementacija i objavljivanje CLR sklopove

  Modul 14: Skladištenje i upiti KSML podataka u SQL serveru

  • Uvod u XML i XML šeme
  • Pohranjivanje XML podataka i shema u SQL Server
  • Implementacija XML tipa podataka
  • Korišćenje Transact-SQL FOR XML izjave
  • Prvi koraci sa XQuery
  • Uništavanje XML -a

  Modul 15: Čuvanje i ispitivanje prostornih podataka u SKL serveru

  • Uvod u prostorne podatke
  • Rad sa prostornim tipovima prostornih podataka SQL Servera
  • Korišćenje prostornih podataka u aplikacijama

  Modul 16: Čuvanje i upiti BLOB-ova i tekstualnih dokumenata u SQL Server

  • Razmatranja za BLOB podatke
  • Rad sa FILESTREAM -om
  • Korišćenje pretraživanja celog teksta

  Modul 17: Istovremenost SQL servera

  • Istovremenost i transakcije
  • Locking Internals

  Modul 18: Performanse i praćenje

  • Prošireni događaji
  • Rad sa proširenim događajima
  • Statistika upita uživo
  • Optimizujte konfiguraciju datoteke baze podataka
  • Metrics

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.