MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena12.000,00 + PDV
Prijavi se

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Na Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900T00-A) kursu polaznici će naučiti osnove koncepata baze podataka u cloud okruženju, steći osnovne veštine u cloud uslugama podataka i izgraditi svoje osnovno znanje o uslugama cloud podataka u okviru Microsoft Azure. Polaznici će identifikovati i opisati osnovne koncepte podataka, kao što su relacioni, nerelacioni, veliki podaci i analitika, i istražiti kako se ova tehnologija primenjuje sa Microsoft Azure. Oni će istraživati uloge, zadatke i odgovornosti u svetu podataka. Polaznici će istraživati ponudu relacionih podataka, obezbeđivanje i primenu relacionih baza podataka i ispitivanje relacionih podataka putem rešenja u cloud-u sa Microsoft Azure -om. Oni će istraživati nerelacione ponude podataka, obezbeđivanje i primenu nerelacionih baza podataka i nerelacionih skladišta podataka sa Microsoft Azure. Polaznici će istražiti opcije obrade dostupne za izradu rešenja za analizu podataka u Azure -u. Oni će istraživati Azure Synapse Analytics, Azure Databricks i Azure HDInsight. Polaznici će naučiti šta je Power BI, uključujući njegove gradivne blokove i kako rade zajedno.

  Za koga je namenjen

  Polaznici ovog kursa su pojedinci koji žele da nauče osnove koncepata baza podataka u cloud okruženju, steknu osnovne veštine u cloud uslugama podataka i izgrade svoje osnovno znanje o uslugama cloud podataka u okviru Microsoft Azure.

  Potrebno predznanje

  • Iskustvo u korišćenju veb pregledača, kao što je Microsoft Edge.
  • Poznavanje osnovnih koncepata vezanih za podatke, kao što je rad sa tabelama podataka u spreadsheet-u i vizualizacija podataka pomoću grafikona.
  • Spremnost za učenje kroz praktično istraživanje.

  Sadržaj kursa Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900T00-A)

  Modul 1: Osnovni koncepti podataka

  Modul 2: Uloge i usluge podataka

  Modul 3: Osnovni koncepti relacionih podataka

  Modul 4: Usluge relacionih baza podataka u Azure-u

  Modul 5: Azure Storage za nerelacione podatke

  Modul 6: Osnove Azure Cosmos DB

  Modul 7: Osnove skladištenja podataka velikih razmera

  Modul 8: Osnove analitike u realnom vremenu

  Modul 9: Osnove vizuelizacije podataka

  U školi računara Smart School možete pohađati zvaniče Microsoft IT obuke, prilagođene različitim nivoima znanja. Postanite Microsoft expert uz naše IT kurseve. Više o Microsoft obukama možete pogledati ovde.
  Sve najavljene Microsoft obuke u našem trening centru možete ovde.