MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum23.11.2023 - 24.11.2023
VremeTermin u najavi
Cena39.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  CILJ OBUKE

  Ko tu kome više treba: menadžeri finansijama ili finansije menadžerima?

  Kurs Finansije za nefinansijere je za vas, jer, verovali ili ne, svako od nas je izložen finansijskim konceptima i to gotovo svaki dan: kada želimo da pozajmimo novac da bismo kupili automobil ili stan, kad odlazimo u penziju, kada želimo da pokrenemo sopstveni biznis, kada donosimo odluke o nabavci… Stoga, čak iako ne nameravate da jurite karijeru na pozicijama vezanim za finansije, od izuzetnog je značaja poznavanje bar osnovnih finansijskih koncepata. Ovo važi i u obrnutom pravcu, ako želite uspešnu karijeru u finansijama, nije dovoljno samo poznavanje finansijskih pravila, već morate poznavati i razumeti ostala područja biznisa, uključujući i marketing, računovodstvo, proizvodnju i td. a sve u cilju donošenja boljih finansijskih odluka.

  Možete da probate da pobegnete, ali se ne možete sakriti! (You Can Run, but You Can’t Hide!)

  Finansije su i biće deo naših života, bez obzira koji poziv izabrali i koju karijeru odabrali. Tokom života biće veliki broj odluka, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, kada moramo da donesemo odluke koje su povezane sa finansijskim posledicama. Zato je bitno da imate osnovna znanja o osnovnim finansijskim principima i pravilima. Finansijske posledice su prisutne u bukvalno svakoj poslovnoj odluci i nefinansijski menadžeri i izvršioci moraju poznavati dovoljno dobro finansije kako bi uključili iste u svoje specijalizovane analize.

  I što smo više i bolje pozicionirani na hijerarhijskoj lestvici, to ćemo više vapiti za znanjima iz finansija i razumevanja istih. Iz ovog razloga, svaki menadžer u biznisu, bez obzira na osnovu dominatnu profesiju i orijentaciju bi trebao da se vodi računa o finansijama:

  • Da li ste rukovodilac koji donosi odluke koje imaju finansijske posledice, a niste ekonomista?
  • Da li želite da pratite i analizirate finansijski uspeh Vaše organizacije?
  • Da li želite da znate ko najviše, a ko najmanje doprinosi (ne)uspehu Vaše organizacije?
  • Kako poslovne odluke utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit?
  • Kako merimo rezultate poslovnih odluka i koji su kriterijumi merenja rezultata?
  • Koje su posledice podbačaja ili prebačaja plana?
  • Finansije u praksi i finansije u knjigama – moguće i željeno stanje?
  • Da li želite da na praktičan i jednostavan način učite o finansijama?
  • Koja je razlika između računovodstva i kontrolinga?
  • Da li želite da razumete o čemu finansijeri i računovođe razgovaraju?

  OSNOVNE TEME KURSA  – Finansije za nefinansijere

  • Uvod u računovodstvo i finansije.
  • Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling).
  • Računovodstvena ili bilansna ravnoteža.
  • Bilans stanja.
  • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna.
  • Obaveze: kratkoročne, dugoročne.
  • Bilans uspeha.
  • Princip vremenskog razgraničenja.
  • Bilans tokova gotovine.
  • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije.
  • Trgovina i nabavna vrednost prodate robe.
  • Metode vođenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) i posledice odabranog metoda.
  • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management).
  • Operativni ciklus gotovine.
  • Tokovi gotovine i indirektan metod određivanja neto priliva gotovine.
  • Analiza bilansa.
  • Finansijski pokazatelji (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, pokazatelji likvidnosti, period naplate potraživanja, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti).
  • Du Pont model rentabilnosti.
  • Vrste troškova: fiksni, varijabilni, mešoviti.
  • Analiza rentabilnosti, krive rentabilnosti.
  • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza)
  • Obračun proizvodnje i cene koštanja.
  • Finansijsko planiranje i pripremanje operativnog budžeta.
  • Paretovo pravilo i primena principa  20:80  u donošenju upravljačkih odluka.
  • Finansiranje poslovanja.
  • Lizing.
  • Upravljanje potraživanjima, faktoring.

  KOME JE OBUKA NAMENJENA

  • top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja;
  • vlasnicima malih i srednjih preduzeća;
  • svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka;
  • veoma je koristan svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije;
  • svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke;
  • naročito koristan je i za početnike u finansijama, kako bi što lakše prepoznali i naučili da primenjuju osnovne principe finansija i matematika u procesu donošenja odluka.

  KORISTI OD OBUKE

  Za pojedince:

  • bolje razumevanje odluka top menadžmenta;
  • dobijanje „Big picture“ poslovanja kompanije;
  • podizanje nivoa svesti o posledicama poslovnih odluka na finansijske rezultate poslovanja i zdravlje kompanije;
  • razumevanje sopstvenog dela i područja vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije;
  • upoznavanje sa alatima koji omogućavaju poboljšanje sopstvenih i rezultata cele organizacije;
  • bolji i korisniji feed-back na osnovu poznavanja finansija.

  Za kompaniju:

  • bolje razumevanje vlasnika malih i srednjih preduzeća potrebe za promenama u upravljanju organizacijama koje rastu;
  • uvođenje „rečnika“ argumenata za efikasniju poslovnu komunikaciju unutar i između sektora/odeljenja;
  • poboljšanje komunikacije i koordinacije između odeljenja razumevanjem terminologije i razumevanjem o čemu se priča na sastancima;
  • poznavanjem osnova finansija ubrazavaju se procesi donošenja odluka;
  • povećanje finansijske pismenosti sa ciljem povećanja efektivnosi i efikasnosti poslovanja;
  • podizanje nivoa kompetencija menadžera, a odluke postaju kvalitetnije s novim pogledom na poslovanje;
  • stvaranje preduslova za uvođenje sistema odgovornosti za ostvarene rezultate;
  • omogućavanje ocenjivanja na osnovu učinka;
  • priprema za uspostavljanje sistema nagrađivanja na osnovu postignutih rezultata.

  NAČIN RADA

  Obuka traje dva dana, aktivno 7 časova po danu i prilagođena je potrebama Klijenta. Standardno vreme izvođenja treninga je od 9 do 17 časova, ali je moguće prilagođavanje zahtevu Klijenta. Obuka zahteva visok stepen pažnje i aktivnosti učesnika, kao i konstantnu interakciju trenera sa svim polaznicima.

  Obuke se realizuju kroz predavanja, vežbe, primere i studije slučaja iz prakse, diskusije, pitanja i odgovora. Primeri, koji se obrađuju tokom obuke, zasnovani su na sopstvenim iskustvima u izvršavanju menadžerskih pozicija (od operativnih do top pozicija) i realizaciji konsultantskih projekata.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.