MestoBul. oslobođenja 78 / Online
Datum13.11.2023 - 04.12.2023
Vreme17:00-20:15
Cena29.500,00 + PDV23.600,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Osobama koje žele da nauče napredne koncepte front end developmenta i oni koji žele da nastave usavršavanje osnovnog znanja u HTML, CSS, JavaScript, jQuery

  Naučićete

  Kreiranje i pravilno dizajniranje različitih tipova modernih Internet prezentacija kodiranjem u savremenim IDE alatim. Ovladaćete sa responsive razvojem web prezentacija koristeći CSS framework Bootstrap, u cilju izrade modernih Internet prezentacija. Savladaćete napredne tehnike programiranja u JavaScript-u i napredne tehnike jQuery. Naučićete da koristite AJAX metode koristeći jQuery i moći ćete da pravite dinamične web prezentacije koristeći  sve dostupne Web API.

  Trajanje

  40 školskih časova

  Potrebno predznanje

  Osnove HTML, CSS, JavaScript, jQuery, poželjno je predhodno pohađanje obuke Front-End Programer.

  Sadržaj

  Uvod u napredne tehnike HTML 5 i CSS 3

  • Medija upiti
  • Tečni razmeštaj
  • HTML5 za prilagodiljivi dizajn
  • CSS3 prelazi, transformacije i animacije

  Uvod u napredne tehnike front end developmenta

  Bootstrap

  Bootstrap grid

  • Bootstrap tipografija
  • Bootstrap tabele
  • Bootstrap slike
  • Bootstrap alerti i dugmad
  • Bootstrap grafikoni
  • Bootstrap dropdown i collapse
  • Bootstrap navbar
  • Bootstrap forme
  • Bootstrap carousel
  • Bootstrap moduli

  Napredne tehnike JavaScripta

  • Rad sa nizovima
  • switch-case struktura
  • Obrada grešaka
  • Objekti
  • Napredni rad sa funkcijama
  • Napredne tehnike DOM- a
  • Eventi i handleri
  • Forme i kontrole

  jQuery

  • Promena sadržaja strane
  • Promena sadržaja elemenata
  • Dinamička promena atributa
  • Napredne animacije

  Rad sa AJAX osobinama

  • Učitavanje HTML sadržaja sa servera
  • load() funkcija
  • get() funkcija
  • post() funkcija
  • ajax() funkcija

  Pogledajte delić obuke: