Datum16.09.2024
VremeTermin u najavi
Cena187.200,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Nauči sve tajne kodiranja i zaposli se kao Front-End Programer

  Front-End Programer je zanimanje koje je već nekoliko godina unazad među najtraženijima. Njihove kompetencije se sve više uvažavaju, pa se može reći i da je ovo zanimanje budućnosti.

  Front-End Programer

  Front-End Programeri, IT prekvalifikacija, programiranje, IT obuka

  Front-End Programer je zadužen za dizajn i razvoj klijentskog dela web aplikacija. Iz tog razloga zanimanje Front-end programera podrazumeva odlično poznavanje web tehnologija i programskih jezika. Za kreiranje uspešnih web aplikacija potrebno je takođe i osnovno poznavanje SEO optimizacije.

  Sada kroz DoIT obuku za Front- End programere imate mogućnost da za godinu dana steknete ne samo kompletna praktična znanja i veštine, već i iskustvo iz oblasti Front-end developmenta na Junior nivou.

  BENEFITI:

  • zvanična Potvrda o završenoj Front-End obuci od škole Smart School kao zvaničnog JPOA-a organizatora
  • 210 sati obuke i prakse
  • mentori sa iskustvom
  • 24/7 pristup online materijalima
  • dokument sa detaljnim opisom urađenih projekata
  • pismo preporuke mentora za najbolje praktikante

  Na osnovu Rešenja br. 62-100/2023-04/4, izdatog od Agencije za kvalifikacije škola računara Smart School je 05.10.2023. godine dobila status JPOA- javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za program obuke – Front- End programiranje.

  SPECIJALNI USLOVI:

  • svim kandidatima koji su pohađali obuku Front End developer, iznos DoIT prakse se umanjuje za visinu završene obuke
  • mogućnost plaćanja na 8 rata

  Zašto je posao Front End Programera pravi izbor?

  • Možete da radite za domaće i inostrane IT kompanije
  • Možete raditi kao freelancer od kuće ili otvoriti svoju IT start-up agenciju
  • Pored toga što je tražen, ovaj posao je i dobro plaćen.

  Kome je namenjena DoIT Praksa?

  • Studentima IT smerova kako bi stekli neophodnu praksu Front-End Programer
  • Nadarenim srednjoškolcima
  • Nezaposlenima kao mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije
  • Samoukim programerima kojima je potrebna sistematizacija veština
  • Zaposlenima koji žele da napreduju na bolje pozicije

  Kako je organizovana DoIT Praksa?

  DoIT program obuhvata različite načine usvajanja veština sa akcentom na praktičan rad na pravim IT projektima, uz vođstvo iskusnih mentora.
  Metodologija prenošenja znanja kombinuje klasičan vid predavanja i rad na projektima. U toku obuke polaznici rade 15-20 mini projekata, kroz koje savladavaju usvojeno teorijsko znanje.

  • Problem Solving learning – praktično učenje kroz rešavanje realnih stručnih problema
   Polaznici dobijaju stvarne projekte i zadatke na kojima se susreću sa realnim problemima, koje uče da rešavaju „u hodu“ i na taj način brže i lakše usvajaju gradivo.
  • Mentorska praksa
   Iskusni mentori daju dodatna objašnjenja smernice, instrukcije, pomažu, motivišu i vode evidenciju o napretku svakog polaznika. Kako bi se individualno i kvalitetno posvetili svakom polazniku, grupe u kojima se radi su male (10-15 učesnika).

  Ukupno trajanje prakse je 8 meseci, u toku kojih se realizuje 210 sati obuke i prakse.

  Praksa se održava 2-3 puta nedeljno u trajanju od 3 sata u poslepodnevnim časovima.

  Sva predavanja se snimaju i svi polaznici dobijaju pristup snimljenim predavanjima kako bi mogli dodatno još da pregledaju/utvrde pređeno gradivo. Naša preporuka polaznicima je da u samostalnom radu kod kuće provedu još minimum 6h nedeljno.

  U početku polaznici rade na manjim individualnim projektima, potom na velikom zajedničkom projektu, na kome će imati priliku da sarađuju sa kolegama iz grupe. Cilj jeste da polaznicima prakse kreiramo virtualno radno okruženje u kojem će se osećati kao da zaista jesu na poslu u nekoj IT kompaniji i deo tima koji treba da uradi određeni zadatak. Svako od njih ima određenu ulogu u toj kompaniji i svojom aktivnošću, trudom, znanjem i zalaganjema doprinosi da se projekat uradi što kvalitetnije i u zadatom roku.

  Nakon završetka kompletnog programa prakse polaznici će na ovaj način steći i znanje i veštine i iskustvo, kao i samopouzdanje da prvo konkurišu, a potom i obavljaju stvarni posao u stvarnoj IT kompaniji.

  Ko Vas uči i radi sa Vama?

  Ljudi koji se zaista bave ovim poslom i to uspešno! Mentori DoIT radionica su IT stručnjaci sa praktičnim višegodišnjim iskustvom u poznatim IT kompanijama. Oni znaju kako da na pravi način prenesu svoja znanja i upute polaznike u sve tajne i realne situacije sa kojima će se susretati pri radu. Dostupni su svim učenicima dok traje obuka kroz e-mail, chat ili Skype/Teams konsultacije.

  Šta ćete naučiti?

  Kroz praktičan rad na projektima, dobićete kompletno i odmah primenjivo praktično znanje iz oblasti razvoja aplikacija pomoću različitih programskih jezika i web tehnologija kao što su:  HTML i CSS, JavaScript, JQuery, ReactJS… Naučićete da prilagođavate aplikacije različitim vrstama uređaja uz razumevanje koncepta Responsive dizajna i još mnogo toga.

  Koje veštine ćete savladati?

  Steći ćete veštine u oblasti razvoja i dizajna web aplikacija, što će vam pomoći da uspešno aplicirate na neke od IT pozicija, ali takođe i veštine potrebne za lakšu integraciju i funkcionisanje u timu, kao što su veštie agilnog vođenja i upravljanja projekatima, kolaboracije sa ostalivim članovima tima, veštine prezentovanje i komunikacije…

  Kakvo iskustvo ćete steći?

  Steći ćete iskustvo u oblasti programiranja i razvoja web aplikacija radom na realnim projektima, a kao dokaz imaćete i stvarne reference i sertifikat od 210 sati rada na projektima.

  PRIJAVE ZA 2024/2025 GODINU SU U TOKU

  Broj polaznika je ograničen. Zato je potrebno da se prijavite što pre i obezbedite svoje mesto na obuci Front-End Programer, pozivanjem 065/ 4728 223 ili putem e-maila: school@smartschool.rs.
  Termine najavljenih obuka možete pogledati ovde.

  O obrazovanju:

  Obrazovanje odraslih je deo jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srbije koji obezbeđuje odraslima tokom celog života sticanje kompetencija i kvalifikacija potrebnih za lični i profesionalni razvoj, rad i zapošljavanje, kao i društveno odgovorno ponašanje.
  Obrazovanje odraslih ostvaruje se kao formalno obrazovanje, neformalno obrazovanje i informalno učenje.

  • Formalno obrazovanje – kroz školski sistem, upisom u određeni program obrazovanja u statusu redovnog učenika (ako je mlađi od 17. godina) ili u statusu vanrednog polaznika (ako je odrastao stariji od 17 godina)
  • Neformalno obrazovanje – kroz sistem obučavanja kod Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA), bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji.

  Formalno obrazovanje odraslih obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i realizuje se u verifikovanim osnovnim školama, školama za osnovno obrazovanje odraslih, srednjim školama i srednjim školama za obrazovanje odraslih.
  Neformalno obrazovanje odraslih su organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, a u cilju sticanja znanja i veština usmerenih na lični razvoj, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Odobreni programi neformalnog obrazovanja realizuju se u osnovnim i srednjim školama koje imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih i kod druge organizacije koja ima status javno priznatog organizatora za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).
  Detaljnije o JPOA možete pročitati na sledećem LINKU.

  Program obuke:

  Section 1HTML
  Lecture 1Šta je HTML?
  Lecture 2Moja prva web stranica
  Lecture 3Dodavanje naslova
  Lecture 4Tagovi liste
  Lecture 5Slike na web-u
  Lecture 6Apsolutno i relativno linkovanje
  Lecture 7Tabele
  Lecture 8Elementi forme
  Lecture 9Div tagovi
  Section 2CSS
  Lecture 10Značenje, korišćenje, struktura i sintaksa CSS-a
  Lecture 11Deklaracija, selektori, svojstva I vrednosti
  Lecture 12Povezivanje sa HTML-om
  Lecture 13Svojstva pozadine, teksta I fonta
  Lecture 14Osnove pseudo klasa
  Lecture 15Organizacija stranice uz CSS
  Lecture 16Media upiti
  Lecture 17Responsive web design
  Section 3JavaScript
  Lecture 18Šta može JavaScript?
  Lecture 19Kako da implementirate JavaScript u HTML
  Lecture 20Događaji (metode)
  Lecture 21Identifikator metoda
  Lecture 22Promenljive, operatori, izrazi
  Lecture 23Rad sa nizovima
  Lecture 24Upravljanje greškama
  Lecture 25Debagovanje koda
  Lecture 26Objekti
  Lecture 27Napredne funkcije
  Lecture 28Napredne tehnike rada sa DOM stablom
  Section 4jQuery
  Lecture 29Sintaksa jQuery-a
  Lecture 30Manipulacija HTML i CSS elementima
  Lecture 31Događaji
  Lecture 32Efekti I animacije
  Lecture 33Napredne tehnike jQuery-ja
  Lecture 34Menjanje elemenata na stranici
  Lecture 35Dinamičko menjanje atributa
  Lecture 36Napredne animacije
  Section 5Bootstrap
  Lecture 37Uvod u Bootstrap
  Lecture 38Bootstrap layout
  Lecture 39Bootstrap komponente
  Lecture 40Bootstrap tabele
  Lecture 41Bootstrap dugmad
  Lecture 42Bootstrap slike I ikone
  Lecture 43Bootstrap carousel
  Section 6AJAX
  Lecture 44Svojstva АЈАX-a
  Lecture 45Učitavanje HTML-a sa servera
  Lecture 46 Load(), Get(), Post() funkcije
  Lecture 47Ajax() funkcija
  Section 7SASS
  Lecture 48Uvod u SASS
  Lecture 49SASS promenljive
  Lecture 50Importovanje u SASS-u
  Lecture 51SASS direktive, nasleđivanje I mixin-i
  Lecture 52Kontrolne direktive
  Lecture 53Funkcije u SASS-u
  Lecture 54Ugnježđavanje u SASS-u
  Lecture 55SASS partials
  Section 8GIT
  Lecture 56Uvod u GIT
  Lecture 57Kako GIT funkcioniše
  Lecture 58Lokalna instalacija GIT-a
  Lecture 59Otvaranje GIT naloga
  Lecture 60GIT osnovne komande (clone, add, commit, push, pull)
  Lecture 61Rad sa granama I spajanjem
  Section 9ReactJS
  Lecture 62Uvod u React JS
  Lecture 63React Render HTML
  Lecture 64React JSX
  Lecture 65React komponente
  Lecture 66React Props
  Lecture 67React State
  Lecture 68React Lifecycle
  Lecture 69React događaji
  Lecture 70React forme
  Lecture 71 React CSS
  Lecture 72React SASS
  Lecture 73React Routing