MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena59040 RSD
Prijavi se

Kurs GDPR se organizuje u partnerskoj saradnji sa Ingram Micro.

Kome je namenjen

Kako usaglašavanje poslovanja Vaše kompanije sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti podrazumeva zajednički timski rad zaposlenih koji obrađuju podatke, zaposlenih koji se staraju o bezbednosti podataka i zaposlenih koji određuju način i svrhu obrade podataka, ova obuka je namenjena odgovornim licima u HR službi, pravnoj službi, IT-u, marketingu, prodaji, finansijama i drugim sektorima koji su uključeni u obradu podataka o ličnosti. U tom smislu, ova obuka će imati najveći efekat ukoliko njoj prisustvuju svi ključni zaposleni. Samo na taj način će svako iz svog ugla, u skladu sa opisom poslova, razumeti zahteve odnosno obaveze koje su nametnute novim propisima.

Potrebno predznanje

Za ovu obuku nije potrebno predznanje.

Naučićete

Na obuci ćete naučiti

 • šta su podaci o ličnosti,
 • šta predstavlja obradu ličnh podataka i koja je obrada zakonita,
 • da li vaša kompanija ima ulogu i obrađivača podataka o ličnosti,
 • pod kojim uslovima možete lične podatke koje posedujete otkrivati drugima,
 • kako da odredite pravni osnov obrade podataka o ličnosti,
 • kako se obezbeđuju adekvatne tehničke,
 • organizacione i kadrovske mere bezbednosti podataka,
 • koje su vaše obaveze u slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti,
 • da li je vaša kompanija dužna da imenujete lice za zaštitu podataka i da izradi procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti,
 • koja su prava lica čiji se podaci obrađuju i u kojoj meri ona mogu ostvariti svoja prava…

Trajanje

4 školska časa

Sadržaj

 • O GDPR-u i ZZPL-u
 • Motivi za donošenje Opšte uredba o zaštiti podataka – GDPR
 • Izvori prava i primena
 • Šta je podatak o ličnosti
 • Šta je posebna vrsta podataka o ličnosti
 • Šta predstavlja obradu ličnih podataka
 • Određivanje svojstva subjekta koji obrađuje podatke o ličnosti i njegova prava i obaveze
 • Načela obrade podataka o ličnosti
 • Zakonitost obrade podataka o ličnosti
 • Prava lica čiji se podaci obrađuju
 • Bezbednost obrade podataka o ličnosti – primena tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera
 • Posledice neusaglašenosti i sankcije
 • Prikupljanje podataka o ličnosti
 • Pružanje informacija o načinu obrade podataka o ličnosti
 • Obrada na osnovu pristanka
 • Otkrivanje podataka
 • Ugovor i sporazum o obradi
 • Evidencija radnji obrade
 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti
 • Određivanje predstavnika u EU
 • Ostvarivanje prava lica
 • Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
 • Prenos podataka u druge države
 • Obrada putem video nadzora
 • Prenos podataka u druge države
 • Povreda podataka o ličnosti
 • O procesu usaglašavanja (analiza internih akata, upoznavanje sa poslovnim procesima, mapiranje podataka, određivanje neophodnih mera, izrada akata i dr.)

Predavač

Miloš Todorović, Direktor GDPro DATA PROTECTION, Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), Konsultant za zaštitu podataka o ličnosti.
Diplomirani pravnik sa iskustvom u usaglašavanju poslovanja sa GDPR-om / ZZPL-om u organu vlasti sa više od 100 filijala u Republici Srbiji i u preko 10 pravnih lica čija je delatnost iznajmljivanje i upravljanje nepokretnostima, razvoj i održavanje softvera, marketing, distribucija robe široke potrošnje, pružanje zdravstvenih usluga i dr. Radio je i u javnom i u privatnom sektoru, organizacijama civilnog društva i advokatskoj kancelariji. Tokom karijere stekao je iskustvo u primeni, analizi i izradi zakona, podzakonskih akata, internih opštih i pojedinačnih akata i procedura. Radio je na projektima iz oblasti elektronske uprave.

Instrukcije za plaćanje

Svrha uplate: GDPR kurs
Primalac: Smart d.o.o., Kralja Aleksandra 12, 21000 Novi Sad
Iznos: 59.040,00 dinara
Broj računa: 265-2010310006155-23

Molimo Vas za uplatu u punom iznosu, bez umanjenja za bankarske troškove.

Ukoliko Vaša banka zahteva predračun za uplatu ili uplatu želite da izvršite preko računa firme, potrebno je da nam pošaljete zahtev na email: school@smart.rs i mi ćemo Vam ga dostaviti.

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.