MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum17.12.2020
VremeTermin u najavi
Cena49.200,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kako usaglašavanje poslovanja Vaše kompanije sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti podrazumeva zajednički timski rad zaposlenih koji obrađuju podatke, zaposlenih koji se staraju o bezbednosti podataka i zaposlenih koji određuju način i svrhu obrade podataka, GDPR obuka je namenjena odgovornim licima u HR službi, pravnoj službi, IT-u, marketingu, prodaji, finansijama i drugim sektorima koji su uključeni u obradu podataka o ličnosti. U tom smislu, ova obuka će imati najveći efekat ukoliko njoj prisustvuju svi ključni zaposleni. Samo na taj način će svako iz svog ugla, u skladu sa opisom poslova, razumeti zahteve odnosno obaveze koje su nametnute novim propisima.

  Potrebno predznanje

  Za ovu obuku nije potrebno predznanje.

  Naučićete

  Na obuci ćete naučiti

  • šta su podaci o ličnosti,
  • šta predstavlja obradu ličnh podataka i koja je obrada zakonita,
  • da li vaša kompanija ima ulogu i obrađivača podataka o ličnosti,
  • pod kojim uslovima možete lične podatke koje posedujete otkrivati drugima,
  • kako da odredite pravni osnov obrade podataka o ličnosti,
  • kako se obezbeđuju adekvatne tehničke,
  • organizacione i kadrovske mere bezbednosti podataka,
  • koje su vaše obaveze u slučaju povrede bezbednosti podataka o ličnosti,
  • da li je vaša kompanija dužna da imenujete lice za zaštitu podataka i da izradi procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti,
  • koja su prava lica čiji se podaci obrađuju i u kojoj meri ona mogu ostvariti svoja prava…

  Trajanje

  4 školska časa

  Sadržaj obuke GDPR

  • O GDPR-u i ZZPL-u
  • Motivi za donošenje Opšte uredba o zaštiti podataka – GDPR
  • Izvori prava i primena
  • Šta je podatak o ličnosti
  • Šta je posebna vrsta podataka o ličnosti
  • Šta predstavlja obradu ličnih podataka
  • Određivanje svojstva subjekta koji obrađuje podatke o ličnosti i njegova prava i obaveze
  • Načela obrade podataka o ličnosti
  • Zakonitost obrade podataka o ličnosti
  • Prava lica čiji se podaci obrađuju
  • Bezbednost obrade podataka o ličnosti – primena tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera
  • Posledice neusaglašenosti i sankcije
  • Prikupljanje podataka o ličnosti
  • Pružanje informacija o načinu obrade podataka o ličnosti
  • Obrada na osnovu pristanka
  • Otkrivanje podataka
  • Ugovor i sporazum o obradi
  • Evidencija radnji obrade
  • Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  • Određivanje predstavnika u EU
  • Ostvarivanje prava lica
  • Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
  • Prenos podataka u druge države
  • Obrada putem video nadzora
  • Prenos podataka u druge države
  • Povreda podataka o ličnosti
  • O procesu usaglašavanja (analiza internih akata, upoznavanje sa poslovnim procesima, mapiranje podataka, određivanje neophodnih mera, izrada akata i dr.)

  Predavač

  Miloš Todorović, Direktor GDPro DATA PROTECTION, Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), Konsultant za zaštitu podataka o ličnosti.
  Diplomirani pravnik sa iskustvom u usaglašavanju poslovanja sa GDPR-om / ZZPL-om u organu vlasti sa više od 100 filijala u Republici Srbiji i u preko 10 pravnih lica čija je delatnost iznajmljivanje i upravljanje nepokretnostima, razvoj i održavanje softvera, marketing, distribucija robe široke potrošnje, pružanje zdravstvenih usluga i dr. Radio je i u javnom i u privatnom sektoru, organizacijama civilnog društva i advokatskoj kancelariji. Tokom karijere stekao je iskustvo u primeni, analizi i izradi zakona, podzakonskih akata, internih opštih i pojedinačnih akata i procedura. Radio je na projektima iz oblasti elektronske uprave.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.