MestoOnline
Datum21.10.2024 - 28.10.2024
Vreme18:00-21:15 (pon/sre/pet)
Cena60.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs Interne i eksterne zloupotrebe – prevencija i detekcija je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za definisanje i implementaciju kontrola za prevenciju i detekciju internih i eksternih zloupotreba, kao i zloupotreba u platnom sistemu, zatim zaposlenima koji upravljaju bezbednošću platnih kartica i digitalnih servisa za on line i mobilna plaćanja, kao i svima koji imaju potrebu da adekvatno upravljaju sprečavanjem zloupotreba i zaštitom klijenata i svakodnevnog poslovanja kompanije.

  Naučićete

  Kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine u vezi upravljanja prevencijom i detekcijom internih i eksternih zloupotreba. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa metodologijom i kontrolama koje treba uspostaviti kako bi se pravovremeno reagovalo na sumnjive aktivnosti i incidente u vezi zloupotreba, kao i pravilnu procenu i tretman rizika koji se mogu ispoljiti usled prevara.

  Polaznici će se upoznati i sa naprednim načinima prevare u digitalnom svetu kroz zloupotrebe sa platnim karticama, on line i e-banking prevarama, zatim prevarama preko mobilnih uređaja i aplikacija, kao i prevarama kroz platne transakcije, štedne račune i kreditne, a sve u cilju veće primene IT sistema u prevenciji i detekciji.

  Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako se uz pomoć podataka koji se nalaze u informacionom sistemu kompanije mogu uočiti i sprečiti zloupotrebe, kako sprovesti istragu nakon detekcije prevare, kako primeniti uspešnu komunikaciju i metode ispitivanja da bi se u potpunosti razotkrila zloupotreba, kao i koje mere treba sprovesti da bi se interne i eksterne prevare smanjenje. Tokom kursa ćemo uraditi analizu realnih zloupotreba koje mogu napasti kompaniju kako iznutra, tako i spolja.

  Cilj kursa

  Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje i razumevanje metoda koje se mogu koristiti za otkrivanje i prevenciju internih i eksternih prevarnih radnji.

  Trajanje

  2 dana (4 dana po 3:15h)

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema, poslovnih procesa i razvoja softvera.

  Sadržaj kursa Interne i eksterne zloupotrebe – prevencija i detekcija

  Upravljanje rizicima od prevare

  • Metodologija upravljanja rizicima od internih i eksternih prevarnih radnji
  • Vrste prevarnih radnji
  • Pretnje i ranjivosti u sistemu
  • Procena verovatnoće i uticaja definisanih rizika
  • Analiza i tretman rizika od prevare

  Prevencija prevarnih radnji

  • Definisanje internih kontrola za prevenciju zloupotreba
  • IT i bezbednosne kontrole – dokumentovanje i primena
  • Monitoring i praćenje potencijalno sumnjivih aktivnosti
  • Prava pristupa i rada u aplikacijama
  • Autentifikacija, bezbedni procesi aktivacije naloga i verifikacije
  • Uloga IT-a i CISO-a u sprečavanje prevarnih radnji
  • Edukacija i obuka zaposlenih

  Detekcija prevarnih radnji

  • Šta kada se prevara desi, a šta kada se to otkrije?
  • Uspostavljanje internih kontrola za detekciju zloupotreba
  • Aktivni i pasivni pristup
  • Upravljanje incidentima u vezi internih i eksternih prevara
  • Metode za detekciju sumnjivih aktivnosti i uočavanje prevara
  • Primena informacionog sistema za otkrivanje prevarnih radnji
  • Testovi za otkrivanje prevara – definisanje pravila i težina
  • Analiza dobijenih rezultata i uočavanje šablona

  Istraga nakon detektovanja prevare

  • Sprovođenje istrage
  • Detaljna analiza događaja i prikupljanje dokaza
  • Uspešna komunikacija i metode ispitivanja
  • Uloga interne revizije u razotkrivanju zloupotreba
  • Pokretanje i sprovođenje vanredne revizije

  Posle otkrivene prevare i sprovedene istrage

  • Šta smo naučili nakon detekcije prevarne radnje i sprovedene istrage
  • Napredna analiza podataka
  • Primena veštačke inteligencije (AI) u sprečavanju prevarnih radnji
  • Novi testni scenariji i/ili izmena postojećih

  Primeri iz prakse

   • Iskustva kompanija i preduzete akcije
   • Zloupotrebe na digitalnim servisima – on line i mobilni uređaji
   • Prevare kroz nabavku i skladištenje robe
   • Prevare u finansijskoj industriji – platne kartice, elektronsko i mobilno plaćanje, osiguranje, krediti itd.
   • Analiza prevare sa štednim, tekućim i kreditnim računima
   • Analiza primera dobrog vođenja istrage nakon detekcije internih prevarnih radnji

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.