MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena60.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs Interne i eksterne zloupotrebe – prevencija i detekcija je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za definisanje i implementaciju kontrola za prevenciju i detekciju internih i eksternih zloupotreba, kao i zloupotreba u platnom sistemu, zatim zaposlenima koji upravljaju bezbednošću platnih kartica i digitalnih servisa za on line i mobilna plaćanja, kao i svima koji imaju potrebu da adekvatno upravljaju sprečavanjem zloupotreba i zaštitom klijenata i svakodnevnog poslovanja kompanije.

  Naučićete

  Kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine u vezi upravljanja prevencijom i detekcijom internih i eksternih zloupotreba. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa metodologijom i kontrolama koje treba uspostaviti kako bi se pravovremeno reagovalo na sumnjive aktivnosti i incidente u vezi zloupotreba, kao i pravilnu procenu i tretman rizika koji se mogu ispoljiti usled prevara.

  Polaznici će se upoznati i sa naprednim načinima prevare u digitalnom svetu kroz zloupotrebe sa platnim karticama, on line i e-banking prevarama, zatim prevarama preko mobilnih uređaja i aplikacija, kao i prevarama kroz platne transakcije, štedne račune i kreditne, a sve u cilju veće primene IT sistema u prevenciji i detekciji.

  Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako se uz pomoć podataka koji se nalaze u informacionom sistemu kompanije mogu uočiti i sprečiti zloupotrebe, kako sprovesti istragu nakon detekcije prevare, kako primeniti uspešnu komunikaciju i metode ispitivanja da bi se u potpunosti razotkrila zloupotreba, kao i koje mere treba sprovesti da bi se interne i eksterne prevare smanjenje. Tokom kursa ćemo uraditi analizu realnih zloupotreba koje mogu napasti kompaniju kako iznutra, tako i spolja.

  Trajanje

  2 dana (4 dana po 3:15h)

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema, poslovnih procesa i razvoja softvera.

  Sadržaj kursa Interne i eksterne zloupotrebe – prevencija i detekcija

  • Upravljanje rizikom od prevare, procena i tretman rizika
  • Aktivni i pasivni pristup u detekciji prevara
  • Upravljanje incidentima u vezi internih i eksternih prevara
  • Uspostavljanje internih kontrola za prevenciju i detekciju zloupotreba
  • Prava pristupa i rada u aplikacijama
  • Metode za detekcije sumnjivih aktivnosti i uočavanje prevara
  • Primena informacionog sistema za sprečavanje i otkrivanje prevara
  • Zloupotrebe na digitalnim servisima za on line i mobilna plaćanja
  • Adekvatna primena informacionog sistema za kontrolu zloupotreba
  • Uspešna analiza podataka – logika kontrole
  • Zloupotrebe platnih kartica i monitoring
  • Prevare na bankomatima i PoS terminalima
  • Digitalno bankarstvo i prevare kroz platne transakcije
  • Prevare sa štednim i kreditnim računima
  • Zloupotrebe on line servisa i analiza podataka
  • Autentifikacija, bezbedni procesi aktivacije naloga i verifikacije
  • Vođene istrage nakon detekcije internih prevara
  • Uspešna komunikacija i metode ispitivanja

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.