MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena48000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs IT katastrofe i kontinuitet poslovanja – testiranje i oporavak je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim revizorima, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da nastave poslovanje i posle katastrofe, kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacija o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

  Naučićete

  Kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavkom od IT katastrofe. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa kreiranjem planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima koji mogu da dovedu do otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja, kao i IT katastrofama koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija.

  Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako sprovesti analizu uticaja na poslovanje (BIA), kako kreirati planove za DR i BC, kao preduprediti negativne posledice katastrofe, kako se sprovode redovna testiranja DRP-a i BCP-a i na šta treba obratiti pažnju da testiranja ne krenu u pogrešnom smeru, koja je razlika između DRP-a i BCP-a, kako se definišu uloge i kada se aktiviraju planovi. Tokom kursa ćemo uraditi analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija po pitanju testiranja i oporavka od katastrofe.

  Trajanje

  2 dana (4 dana po 3:15h)

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema, poslovnih procesa i razvoja softvera.

  Sadržaj kursa IT katastrofe i kontinuitet poslovanja – testiranje i oporavak

  • Procena rizika koji onemogućavaju odvijanje poslovnih procesa
  • Analiza uticaja na poslovanje (BIA)
  • Strategija smanjenja rizika
  • Eksternalizacija IT usluga i SLA
  • Upravljanje i monitoring primarnog i sekundarnog data centra
  • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom (DR) i kontinuitetom poslovanja (BC)
  • Formiranje timova za DRP i BCP i definisanje odgovornosti
  • Formiranje plana oporavka od katastrofe (DRP)
  • Formiranje plana kontinuiteta poslovanja (BCP)
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a i DRP-a
  • Testiranje DR plana
  • Testiranje BC plana
  • Pripreme za testiranje i izveštavanje
  • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
  • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)
  • Revizija DRP-a i BCP-a
  • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
  • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.