MestoOnline
Datum07.09.2024 - 28.09.2024
Vreme 09:00-16:00 (subotom)
Cena48.000,00 + PDV

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A) podučava IT stručnjake kako da upravljaju pretplatama na Azure-u, zaštite identitete, administriraju infrastrukturu, konfigurišu virtuelno umrežavanje, povezuju Azure i lokalne stranice, upravljaju mrežnim saobraćajem, implementiraju rešenja za skladištenje, kreiraju i skaliraju virtuelne mašine, implementiraju veb aplikacije i kontejnere, prave rezervne kopije i dele podatke.

  Kome je namenjen

  Ovaj kurs je namenjen za Azure administratore. Azure Administrator implementira, upravlja i nadgleda identitet, upravljanje, skladištenje, računanje i virtuelne mreže u oblaku. Azure administrator će obezbediti, odrediti veličine, pratiti i prilagođavati resurse prema potrebi.

  Potrebno predznanje

  • Razumevanje lokalnih tehnologija virtuelizacije, uključujući: VM, virtuelno umrežavanje i virtuelne čvrste diskove.
  • Razumevanje konfiguracije mreže, uključujući TCP/IP, sistem imena domena (DNS), virtuelne privatne mreže (VPN), zaštitne zidove i tehnologije šifrovanja.
  • Razumevanje koncepata Active Directory, uključujući domene, kontrolere domena, replikaciju, Kerberos protokol i lagani protokol za pristup direktorijumu (LDAP).
  • Razumevanje otpornosti i oporavka od katastrofe, uključujući operacije pravljenja rezervnih kopija i vraćanja.

  Trajanje

  4 dana

  Sadržaj kursa

  • Konfiguracija Azure Active Directory-ja
  • Konfiguracija korisničkih i grupnih naloga
  • Konfiguracija pretplate
  • Konfiguracija Azure polisa
  • Konfiguracija kontrola pristupa zasnovanu na ulogama
  • Konfiguracija Azure resursa pomoću alata
  • Korišćenje Azure Resource Manager-a
  • Konfiguracija resursa pomoću Azure Resource Manager šablona
  • Konfiguracija virtuelne mreže
  • Konfiguracija grupa za bezbednost mreže
  • Konfiguracija Azure DNS-a
  • Konfiguracija peering Azure virtuelne mreže
  • Konfiguracija mrežnog rutiranja i krajnje tačke
  • Konfiguracija Azure Load Balancer-a
  • Konfiguracija gateway-a za Azure aplikacije
  • Konfiguracija naloga za skladištenje
  • Konfiguracija Azure Blob skladište
  • Konfiguracija bezbednosti Azure skladišta
  • Konfiguracija Azure datoteke i Azure sinhronizacije datoteka
  • Konfiguracija Azure skladišta pomoću alata
  • Konfiguracija virtuelne mašine
  • Konfiguracija dostupnosti virtuelne mašine
  • Konfiguracija ekstenzije virtuelne mašine
  • Konfiguracija planova usluge Azure aplikacije
  • Konfiguracija usluga Azure aplikacija
  • Konfiguracija instance Azure kontejnera
  • Konfiguracija Azure Kubernetes usluge
  • Konfiguracija rezervne kopije datoteka i fascikli
  • Konfiguracija rezervne kopije virtuelne mašine
  • Konfiguracija Azure Monitor-a
  • Konfiguracija Azure upozorenja
  • Konfiguracija analitike
  • Konfiguracija Network Watcher-a

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.

  Pogledajte delić obuke: