MestoOnline
Datum26.08.2023
Vreme09:00-16:00h (Subota)
Cena12.000,00 + PDV

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals kurs pruža osnovno znanje o konceptima bezbednosti, usklađenosti i identiteta i srodnim Microsoft rešenjima zasnovanim na Cloud-u.

  Kome je namenjen

  Namenjen je polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama bezbednosti, usaglašenosti i identiteta (SCI) kroz Microsoft usluge zasnovane na cloud-u i srodne njima. Sadržaj ovog kursa poklapa se sa domenom cilja SC-900 ispita. Kandidati bi trebalo da budu upoznati sa Microsoft Azure-om i Microsoft 365 i da razumeju kako se Microsoft-ova rešenja za bezbednost, usklađenost i identitet mogu proširiti u ovim oblastima kako bi se pružilo kompletno rešenje.

  Potrebno predznanje

  Polaznici bi trebali da imaju opšte razumevanje mreža i osnovnih koncepata računanja u cloud-u i opšte poznavanje Microsoft Azure-a i Microsoft-a 365.

  Trajanje

  1 dan

  Sadržaj kursa Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

  Modul 1: Koncepti bezbednosti i usklađenosti

  Modul 2: Koncepti identiteta

  Modul 3: Usluge i tipovi identiteta Azure AD-a

  Modul 4: Mogućnosti provere autentičnosti Azure AD-a

  Modul 5: Mogućnosti upravljanja pristupom Azure AD-a

  Modul 6: Zaštita identiteta i mogućnosti upravljanja Azure AD-om

  Modul 7: Osnovne bezbednosne mogućnosti u Azure-u

  Modul 8: Mogućnosti upravljanja bezbednošću Azure-a

  Modul 9: Bezbednosne mogućnosti Microsoft Sentinel-a

  Modul 10: Zaštita od pretnji pomoću Microsoft 365 Defender-a

  Modul 11: Portal poverenja usluga i privatnost u Microsoft-u

  Modul 12: Mogućnosti upravljanja usklađenošću u Microsoft Purview-u

  Modul 13: Zaštita informacija i upravljanje životnim ciklusom podataka u Microsoft Purview-u

  Modul 14: Mogućnosti insajderskog rizika u Microsoft Purview-u

  Modul 15: eDiscovery i revizijske mogućnosti Microsoft Purview-a

  Modul 16: Mogućnosti upravljanja resursima u Azure-u

  Priprema za ispit

  Ovaj kurs je i priprema za polaganje ispita SC-900

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.

  Pogledajte delić obuke: