MestoOnline
Datum18.06.2021 - 18.06.2021
Vreme09:00h - 16:00h (četvrtak)
Cena12.960 RSD6.480 RSD
Prijavi se

Benefiti

  • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa
  • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
  • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
  • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
  • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
  • Zvanični Microsoft sertifikat

Ovaj kurs pruža osnovno znanje o konceptima bezbednosti, usklađenosti i identiteta i srodnim Microsoft rešenjima zasnovanim na Cloud-u.

Kome je namenjen

Namenjen je polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama bezbednosti, usaglašenosti i identiteta (SCI) kroz Microsoft usluge zasnovane na cloud-u i srodne njima. Sadržaj ovog kursa poklapa se sa domenom cilja SC-900 ispita. Kandidati bi trebalo da budu upoznati sa Microsoft Azure-om i Microsoft 365 i da razumeju kako se Microsoft-ova rešenja za bezbednost, usklađenost i identitet mogu proširiti u ovim oblastima kako bi se pružilo kompletno rešenje.

Potrebno predznanje

Polaznici bi trebali da imaju opšte razumevanje mreža i osnovnih koncepata računanja u cloud-u i opšte poznavanje Microsoft Azure-a i Microsoft-a 365.

Trajanje

1 dan

Sadržaj

Modul 1: Osnovni koncepti sigurnosti, usklađenosti i identiteta

Modul 2: Koncepti i mogućnosti Microsoftovih rešenja za upravljanje identitetom i pristupom

Modul 3: Mogućnosti Microsoft sigurnosnih rešenja

Modul 4: Mogućnosti Microsoft rešenja za usklađenost

Priprema za ispit

Ovaj kurs je i priprema za polaganje ispita SC-900

Specijalna pogodnost u junu – 50% popusta na cenu kursa