MestoOnline
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena12960,00 + PDV
Prijavi se

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj kurs pruža osnovno znanje o konceptima bezbednosti, usklađenosti i identiteta i srodnim Microsoft rešenjima zasnovanim na Cloud-u.

  Kome je namenjen

  Namenjen je polaznicima koji žele da se upoznaju sa osnovama bezbednosti, usaglašenosti i identiteta (SCI) kroz Microsoft usluge zasnovane na cloud-u i srodne njima. Sadržaj ovog kursa poklapa se sa domenom cilja SC-900 ispita. Kandidati bi trebalo da budu upoznati sa Microsoft Azure-om i Microsoft 365 i da razumeju kako se Microsoft-ova rešenja za bezbednost, usklađenost i identitet mogu proširiti u ovim oblastima kako bi se pružilo kompletno rešenje.

  Potrebno predznanje

  Polaznici bi trebali da imaju opšte razumevanje mreža i osnovnih koncepata računanja u cloud-u i opšte poznavanje Microsoft Azure-a i Microsoft-a 365.

  Trajanje

  1 dan

  Sadržaj

  Modul 1: Osnovni koncepti sigurnosti, usklađenosti i identiteta

  Modul 2: Koncepti i mogućnosti Microsoftovih rešenja za upravljanje identitetom i pristupom

  Modul 3: Mogućnosti Microsoft sigurnosnih rešenja

  Modul 4: Mogućnosti Microsoft rešenja za usklađenost

  Priprema za ispit

  Ovaj kurs je i priprema za polaganje ispita SC-900