MestoOnline
Datum14.10.2023
Vreme09:00-16:00h (Subota)
Cena12.000,00 + PDV

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Microsoft 365 Fundamentals kurs pruža osnovno znanje o razmatranju i prednostima usvajanja usluga u Cloud-u i modela Software as a Service (SaaS), sa posebnim fokusom na ponude usluga Microsoft 365 u cloud-u. Učićete o osnovama Cloud-a, uključujući pregled računarstva i Microsoft usluge u cloud-u. Upoznaćete se sa Microsoft Azure-om i ispitaćete razlike između Microsoft 365 i Office 365. Zatim ćete izvršiti detaljni pregled Microsoft 365, uključujući poređenje Microsoft-ovih lokalnih usluga sa Microsoft 365 cloud uslugama, pregled mobilnosti preduzeća u sistemu Microsoft 365 i analiza načina na koji usluge Microsoft 365 pružaju saradnju. Kurs zatim analizira kako se u sistemu Microsoft 365 postupa sa sigurnošću, usklađenošću, privatnošću i poverenjem i završava se pregledom pretplata na Microsoft 365, licencama, naplatom i podrškom.

  Kome je namenjen

  Ovaj kurs je dizajniran za polaznike koji teže da primene i upravljaju cloud uslugama u svojoj organizaciji ili koji jednostavno žele da steknu osnovno znanje o osnovama cloud-a. To uključuje razmatranja i prednosti usvajanja usluga u cloud-u uopšte i posebno modela Software as a Service (SaaS), sa opštim fokusom na ponude usluga Microsoft Cloud.

  Potrebno predznanje

  Polaznici bi trebalo da imaju opšte informatička znanja (poznavanje rada na računaru, poznavanje interneta i mail-a) ili neko opšte iskustvo rada u IT okruženju

  Trajanje

  1 dan

  Sadržaj kursa Microsoft 365 Fundamentals

  Modul 1: Računarstvo u cloud-u
  Modul 2: Prednosti korišćenja usluga u cloud-u
  Modul 3: Tipovi usluga u cloud-u
  Modul 4: Šta je Microsoft 365?
  Modul 5: Rešenja za produktivnost Microsoft 365
  Modul 6: Rešenja za saradnju Microsoft 365
  Modul 7: Modernizacija krajnje tačke, koncepti upravljanja i opcije primene u Microsoft 365
  Modul 8: Analitičke mogućnosti Microsoft 365
  Modul 9: Usluge i tipovi identiteta Azure AD
  Modul 10: Mogućnosti upravljanja pristupom Azure AD
  Modul 11: Zaštita od pretnji pomoću Microsoft 365 Defender-a
  Modul 12: Bezbednosne mogućnosti Microsoft Sentinel-a
  Modul 13: Mogućnosti upravljanja usklađenošću u Microsoft Purview-u
  Modul 14: Portal poverenja usluga i privatnost u Microsoft-u
  Modul 15: Microsoft 365 opcije cena, licenciranja i naplate
  Modul 16: Ponude podrške za Microsoft 365 usluge

  Naučićete

  • Razliku između modela usluga u oblaku.
  • Da utvrdite ključne razlike između Microsoft 365 i Office 365.
  • Plan za prelazak na Microsoft 365 usluge.
  • Da utvrdite ključne razlike između lokalnih usluga kompanije Microsoft i Microsoft 365 usluga u cloud-u.
  • Da definišete mobilnost preduzeća u sistemu Microsoft 365.
  • Da utvrdite kako usluge Microsoft 365 podržavaju timski rad.
  • Da opišete identitete, uključujući cloud, lokalni i hibridni identitet.
  • Da opišete upravljanje i zaštitu uređaja u cloud-u, uključujući upotrebu Intune-a.
  • Da opišete zaštitu podataka, uključujući upotrebu Azure zaštite podataka.
  • Da opišete opštu usklađenost i funkcije usklađenosti u Microsoft 365.
  • Da opišete pretplate, licence, naplatu i podršku za Microsoft 365

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.

  Priprema za ispit

  Ovaj kurs je i priprema za polaganje ispita MS-900