DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena2000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Microsoft Word, pored rada sa tekstom i slikama, omogućava i rad sa tabelama. Međutim, pravi gospodar nad tabelama je svakako program Microsoft Excel. Excel je namenjen radu sa tabelarnim proračunima i oblasti gde se primenjuje su raznovrsne. Osnovne i napredne funkcije, grafičko prikazivanje podataka, povezivanje sa bazama podataka, skup gotovih alata, generisanje reprezentativnih izveštaja, razmena podataka sa drugim programima su mogućnosti koje mogu i najzahtevnijim korisnicima pružiti zadovoljavajuća rešenja.

  Naučite da koristite sa sigurnošću Excel-ovo okruženje, da se upoznate sa načinima formatiranja tabela i podataka u njima, da koristite formule za izračunavanje elemenata fakture, izračunavanje bilansa, analiziranje podataka. Ovladajte bazama podataka, Pivot tabelama i grafikonima, zaštitom tabela i drugim funkcionalnostima kroz Napredni Excel 2016 online kurs.

  Potrebno predznanje

  • Osnovno poznavanje Microsoft Excel-a.

  Naučićete

  • Brz način unosa i obrade podataka
  • Uslovno formatiranje
  • Validacija podataka
  • Napredne funkcije za rad sa brojevima, datumima i tekstom
  • Filtriranje podataka
  • Kreiranje pivot tabela
  • Linkovanje podataka

  Detaljan sadržaj kursa možete videti u nastavku.

  Završni test

  (nije obavezan, polažu samo polaznici koji žele sertifikat)

  • Za polaganje završnog testa van prostorija Smart School-a, potrebno je da prethodno dogovorite vreme polaganja, telefonskim pozivom ili putem e-maila, jer se test polaže uživo pod video nadzorom (neophodno je da imate omogućenu web kameru na svom računaru). Kada se vreme polaganja dogovori, dobićete link preko koga aktivirate video nadzor. Zatim je potrebno pokazati na kameri jedan lični dokument (ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu) radi identifikacije polaznika. Tada ćete dobiti fajl sa zadacima.
  • Trajanje završnog testa je 60 minuta.
  • Ima ukupno 10 zadataka, od toga su zadaci 1-3 osnovni nivo, zadaci 4-5 srednji nivo i zadaci 6-10 napredni nivo.

  Sertifikat

  • Svi polaznici koji odslušaju kurs i polože završni test sa više od 70% uspešnosti dobijaju Sertifikat o položenom kursu.
  • Svi polaznici koji odslušaju kurs i ne polože završni test (ili ne izađu na polaganje), ne stiču pravo na dobijanje sertifikata.

  Trajanje

  Video materijali kursa će vam biti dostupni u trajanju od 2 nedelje od dana aktivacije. Kurs će biti aktiviran odmah nakon prijema potvrde o uplati, o čemu ćete biti obavešteni.

  Vežbe i zadaci ovog kursa vam ostaju trajno dostupni.

  Instrukcije za plaćanje:

  Uplatilac: Navesti vaše ime, prezime i adresu

  Svrha uplate: Napredni Excel Online

  Primalac: Smart School New d.o.o., Bulevar Oslobođenja 78, 21000 Novi Sad

  Iznos: 2.400,00 dinara

  Broj računa: 325-9500700189515-70

  Molimo Vas za uplatu u punom iznosu, bez umanjenja za bankarske troškove.

  Ukoliko Vaša banka zahteva predračun za uplatu ili uplatu želite da izvršite preko računa firme, potrebno je da nam pošaljete zahtev na email: school@smartschool.rs i mi ćemo Vam ga dostaviti.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.

  Sadržaj kursa Napredni Excel 2016 online:

  Section 1Modul 1
  Lecture 2Napredno formatiranje
  Lecture 3Datumi
  Lecture 4Novčane valute
  Lecture 5Procenti
  Lecture 6Relativne i apsolutne reference
  Lecture 7Imena
  Lecture 8Komentari
  Lecture 9Uslovno prebrojavanje (COUNTIF)
  Lecture 10Uslovno sabiranje (SUMIF)
  Lecture 11Uslovno grananje (IF)
  Lecture 12Tekstualne funkcije
  Lecture 13Razdvajanje u više kolona
  Lecture 14Funkcije datuma i vremena
  Lecture 15Freeze Panes
  Lecture 16Greške u Excel-u
  Lecture 17Zadaci
  Section 2Modul 2
  Lecture 19Izrada grafikona
  Lecture 20Dugmad za brzo prilagođavanje
  Lecture 21Imena grafikona i stilovi
  Lecture 22Promena podataka za grafikon
  Lecture 23Promena tipa grafikona
  Lecture 24Mini grafikoni (Sparklines)
  Lecture 25Alat Quick Analysis
  Lecture 26Uređenje stranice i priprema za štampu
  Lecture 27Formatiranje elemenata stranice
  Lecture 28Štampanje radnih listova
  Lecture 29Sortiranje podataka u Excel-u
  Lecture 30Konsolidacija podataka
  Lecture 31Zadaci
  Section 3Modul 3
  Lecture 33Osnove baze podataka
  Lecture 34Sortiranje baze podataka
  Lecture 35Filtriranje baze podataka i SUBTOTAL
  Lecture 36Vlookup - pretraživanje baze
  Lecture 37Osnove izvedenih tabela - PIVOT
  Lecture 38Izrada izvedene tabele
  Lecture 39Rad sa elementima izvedene tabele
  Lecture 40Brisanje i kopiranje izvedenih tabela
  Lecture 41Finansijske funkcije
  Lecture 42What-If Analysis
  Lecture 43Zadaci
  Section 4Modul 4
  Lecture 45Uslovno formatiranje
  Lecture 46Osnove provere valjanosti podataka
  Lecture 47Provera brojeva, datuma, vremena i teksta
  Lecture 48Zaštita ćelije
  Lecture 49Zaštita radnog lista
  Lecture 50Zaštita radne sveske
  Lecture 51Čuvanje Excel datoteka u drugim formatima
  Lecture 52Zadaci
  Section 5Završni test
  Lecture 53Završni test
  Lecture 54Anketa