MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena2.500,00 + PDV
Prijavi se

Onlajn kolaboracije su trend u porastu u poslovnom svetu i danas se sve više poslovanja dešava putem interneta. Upravo to je i glavni razlog što ovaj kurs čini posebno korisnim za primenu u poslovne svrhe. Nastavni program ove obuke definiše koncepte i veštine koje se odnose na postavljanje i deljenje informacija korišćenjem savremenih tehnologija kao što su: računarstvo u oblaku, web sastanci, onlajn aplikativni softver, društveni mediji, mobilna tehnologija i druge.

Kome je namenjen

Namenjen je svima koji žele da koriste usluge onlajn skladištenja podataka, održavanja  sastanaka, komunikacije ili učenja na daljinu. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje ECDL sertifikata. Kurs pokriva gradivo potrebno za polaganje ECDL modula: Onlajn kolaboracije (Modul 8).

Naučićete

Nakon odslušane obuke kandidat će naučiti:

 • Ključne pojmove vezane za onlajn kolaboraciju i računarstvo u oblaku (cloud computing)
 • Da podesi naloge za onlajn kolaboraciju
 • Koristi onlajn skladišta podataka i onlajn aplikativni softver
 • Upravlja i planira aktivnostima na onlajn i mobilnim kalendarima
 • Sarađuje i komunicira kroz društvene mreže, blogove i onlajn enciklopedije
 • Zakazuje, održava i učestvuje u onlajn sastancima kao i da koristi onlajn aplikaciju za učenje
 • Razume ključne koncepte mobilnih tehnologija i koristi njihove mogućnosti (slanje e-maila, sinhronizaciju podataka i drugih aplikacija)

Potrebno predznanje

Polaznicima je potrebno osnovno znanje rada na kompjuteru i korišćenja interneta.

Trajanje

8 školskih časova

Sadržaj

 • Upoznavanje sa aplikacijom OneDrive
 • Kreiranje foldera, otpremanje i preuzimanje datoteka
 • Deljenje datoteka
 • Obrada teksta u Word Online i deljenje dokumenata
 • Upoznavanje sa aplikacijom onlajn Kalendar
 • Kreiranje i izmena kalendara i događaja
 • Deljenje ličnih kalendara i događaja
 • Odgovaranje na pozive na događaje
 • Zakazivanje sastanaka i prihvatanje poziva na sastanak
 • Upoznavanje sajtova za učenje na daljinu
 • Prijavljivanje i praćenje onlajn kursa
 • Upoznavanje i korišćenje društvenih mreža
 • Upoznavanje sa mobilnim uređajima
 • Povezivanje na internet putem mobilne mreže
 • Instaliranje i ažuriranje mobilnih aplikacija
 • Korišćenje mobilnih aplikacija
 • Korišćenje VoIP aplikacije za pozive

Značaj kursa

Ovaj kurs Vas sprema za polaganje ECDL modula 8 (Onlajn kolaboracije) kako biste stekli ECDL Profile sertifikat.