MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena22.500,00 + PDV
Prijavi se

Kome je namenjen

Namenjen je osobama koje žele da ovladaju veštinama izrade dinamičkih web prezentacija.

Potrebno predznanje

Polaznici moraju biti upoznati sa osnovama rada na kompjuteru, rada sa unosom teksta, Internetom, HTML jezikom i radom sa podacima i njihovim organizovanjem.

Trajanje

40 školskih časova

Sadržaj

 • Instalacija i podešavanje okruženja za razvoj PHP skriptova
 • Instalacija web servera, PHP-a i MySQL baze podataka
 • PHP sintaksa i komentari
 • PHP varijable i konstante
 • Serverske promenljive
 • Slanje parametara PHP skriptu
 • Obrada formi u PHP-u
 • Datoteke i njihova obrada
 • Direktorijumi i njihova obrada
 • PHP i HTTP headeri i Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 • Redirekcija korisnika
 • Slanje E-Mail poruka i oblik e-mail poruka
 • Postavljanje datoteka na server uz pomoć PHP-a
 • Kreacija i manipulacija slikama u PHP-u i podešavanje PHP-a
 • Kreiranje PDF dokumenata
 • Baze podataka
 • Ubacivanje podataka u tabele
 • Uzimanje podataka iz tabela
 • Cookies
 • PHP Sesije
 • Propagacija SID-a
 • Pristup podacima iz sesije
 • Osnovne funkcije za rad sa sesijama
 • Custom Session Handlers
 • Osnove Regularnih Izraza
 • Funkcije za rad sa regularnim izrazima
 • Content Fetching
 • Apache autorizacija

Primeri iz prakse

„Realizovali smo sistem koji će korisniku omogućiti sledeće registraciju i logovanje na zaštićeni deo sajta. Prilikom registracije o svakom korisniku prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, email adresa, korisničko ime i lozinka. Kada se korisnik uloguje treba mu prikazati pozdravnu poruku tj potvrditi mu da se uspešno ulogovao…“

„Omogućili smo čitanje i pisanje poruka. Svi korisnici mogu da čitaju poruke, dok  samo ulogovani korisnici mogu da ih pišu…
Message board sada ima funkciju koja pamti pročitane poruke…“

„Napravili smo program koji kupi vesti sa slashdot.org (url: http://slashdot.org/slashdot.xml). Vesti se potom čuvaju u HTML fajlu (sa linkom ka slashdot-u) koji se kasnije može uključiti u druge stranice…“

Cena obuke: 225 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja). Mogućnost plaćanja u 2 rate.