MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
Vreme17:00-20:15h (pon-sre-pet)
Cena34.800,00 + PDV

Kome je namenjen

Kurs PHP i MySQL je namenjen osobama koje žele da ovladaju veštinama izrade dinamičkih web prezentacija.

Potrebno predznanje

Polaznici moraju biti upoznati sa osnovama rada na kompjuteru, rada sa unosom teksta, Internetom, HTML jezikom i radom sa podacima i njihovim organizovanjem.

Trajanje

40 školskih časova

Sadržaj kursa PHP i MySQL

 • Instalacija i podešavanje (WAMP) okruženja radi razvoja php aplikacija
 • Standardi kodiranja
 • Varijable, konstante, operatori
 • Stringovi
 • Uslovi odlučivanja
 • Petlje
 • Nizovi
 • Predefinisane varijable
 • Objedinjavanje fajlova
 • Rad sa datumima
 • Slanje parametara PHP skriptu, putem GET i POST metoda
 • Rad sa fajlovima i direktorijumima
 • Rad sa korisnički kreiranom funkcijama
 • Rad sa bibliotekama drugih autora
 • Rad sa formama
 • Slanje e-mail poruka putem PHP-a
 • Uvod u baze podataka (u sisteme za upravlajnje bazama podataka)
 • Praktičan rad sa baze podataka – listanje, upisivanje, izmena i brisanje podataka
 • Kolačići (cookies)
 • Sesije
 • Kopiranje fajlova na server
 • Praktičan rad u vidu izrade višekorisničke aplikacije
 • Rad sa regularnim izrazima
 • Uvod u objektno orijentisano programiranje
 • Postavljanje PHP aplikacije na server

Primeri iz prakse

„Realizovali smo sistem koji će korisniku omogućiti sledeće registraciju i logovanje na zaštićeni deo sajta. Prilikom registracije o svakom korisniku prikupljaju se sledeći podaci: ime, prezime, email adresa, korisničko ime i lozinka. Kada se korisnik uloguje treba mu prikazati pozdravnu poruku tj potvrditi mu da se uspešno ulogovao…“

„Omogućili smo čitanje i pisanje poruka. Svi korisnici mogu da čitaju poruke, dok  samo ulogovani korisnici mogu da ih pišu…
Message board sada ima funkciju koja pamti pročitane poruke…“

„Napravili smo program koji kupi vesti sa slashdot.org (url: http://slashdot.org/slashdot.xml). Vesti se potom čuvaju u HTML fajlu (sa linkom ka slashdot-u) koji se kasnije može uključiti u druge stranice…“

Mogućnost plaćanja na 2 rate.

U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.