MestoOnline
Datum24.05.2022
VremeTermin u najavi
Cena48.000,00 + PDV

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Microsoft Power Platform omogućava organizacijama da automatizuju poslovne procese, razviju sopstvena bogata iskustva aplikacija i bolje i brže se povezuju sa klijentima. Na ovom kursu polaznici će naučiti da vrše otkrivanje, hvataju zahteve, angažuju stručnjake za predmet i zainteresovane strane, prevode zahteve i konfigurišu Microsoft Power Platform rešenja i aplikacije. Oni će dopuniti svoja znanja praktičnim laboratorijama kako bi kreirali poboljšanja aplikacija, prilagođena korisnička iskustva, sistemske integracije, konverzije podataka, prilagođenu automatizaciju procesa i prilagođene vizualizacije. Microsoft Power Platforma se sastoji od četiri ključna proizvoda: Power Apps, Power Automate, Power BI i Power Virtual Agents. Na ovom kursu ćemo detaljno pokriti ove četiri aplikacije, sa dodatnim fokusom na Microsoft Dataverse, AI Builder, konektore i portale.

  Kome je namenjen

  Funkcionalni konsultant Microsoft Power Platforme odgovoran je za kreiranje i konfigurisanje aplikacija, automatizacije i rešenja. Oni deluju kao veza između korisnika i tima za implementaciju. Funkcionalni konsultant promoviše korišćenje rešenja unutar organizacije. Funkcionalni konsultant može vršiti otkrivanje, angažovati stručnjake za predmet i zainteresovane strane, uhvatiti zahteve i mapirati zahteve prema karakteristikama. Oni implementiraju komponente rešenja uključujući poboljšanja aplikacija, prilagođena korisnička iskustva, sistemske integracije, konverzije podataka, prilagođenu automatizaciju procesa i jednostavne vizuelizacije.

  Potrebno predznanje

  • Iskustvo kao IT profesionalac ili student
  • Radno poznavanje Microsoft Power Platforme i njenih ključnih komponenti
  • Poznavanje Microsoft Dataverse (ili opšteg modeliranja podataka) i bezbednosnih koncepata

  Trajanje

  4 dana

  Sadržaj kursa

  Modul 1: Uvod u Microsoft Power Platformu

  Ovaj modul će polazniku pružiti pozadinu o Microsoft Power Platformi i njene 4 ključne komponente: Power Apps, Power Automate, Power BI i Power Virtual Agents.

  Modul 2: Rad sa Dataverse-om

  U ovom modulu polaznici će učiti o kreiranju modela podataka u Microsoft Dataverse-u, uključujući uvoz podataka, korišćenje opcija tabelarnog izveštavanja i konfigurisanje bezbednosti. Takođe će naučiti o stvaranju lakog AI pomoću AI Builder-a.

  Modul 3: Napravite aplikacije zasnovane na modelu pomoću Power Apps

  U ovom modulu polaznici će naučiti poslovnu vrednost aplikacija zasnovanih na modelu Power Apps. Zatim će naučiti kako da ih konfigurišu i dizajniraju, uključujući razmatranje korisničkog iskustva.

  Modul 4: Napravite canvas aplikacije pomoću Power Apps

  U ovom modulu polaznici će naučiti poslovnu vrednost Power Apps canvas aplikacija. Zatim će naučiti kako da ih konfigurišu i dizajniraju, uključujući razmatranje korisničkog iskustva.

  Modul 5: Napravite portale pomoću Power Apps-a

  U ovom modulu polaznici će naučiti poslovnu vrednost Power Apps portala. Zatim će naučiti kako da pristupe podacima Dataverse na portalu i kako funkcioniše autentifikacija portala.

  Modul 6: Uvod u automatizaciju

  U ovom modulu polaznici će naučiti o poslovnim pravilima i kada se ona mogu koristiti. Polaznici će takođe dobiti pregled Power Automate-a.

  Modul 7: Izgradite flow-ove u cloud-u uz Power Automate

  U ovom modulu polaznici će naučiti osnove flow-ova u cloud-u, uključujući pokretače i tokove. Oni će kreirati dva toka, uključujući tok odobravanja.

  Modul 8: Izgradite desktop flow-ove uz Power Automate

  U ovom modulu polaznici će naučiti šta su flow-ovi radne površine i kako se kreiraju. Polaznici će takođe naučiti kako se koriste tokovi radne površine i kako da koriste savetnik za procese da bi bolje razumeli mesta za pojednostavljenje tokova posla.

  Modul 9: Izgradite business process flow-ove

  U ovom modulu polaznici će naučiti vrednost tokova poslovnih procesa i kako da koriste dizajner toka poslovnih procesa. Takođe će vežbati izgradnju tokova poslovnih procesa i naučiti kako se oni mogu automatizovati.

  Modul 10: Napravite chat botove sa Power Virtuelnim agentima

  U ovom modulu polaznici će naučiti kako da automatizuju interakciju korisnika sa chatbotom koristeći Power Virtual Agents.

  Modul 11: Analizirajte podatke pomoću Power Bi

  U ovom modulu polaznici će naučiti kako da rade sa Power BI Desktop-om i Power BI uslugom za analizu podataka i kreiranje vizualizacija.

  Modul 12: Spajanje sve zajedno

  U ovom modulu polaznici će naučiti kako se koncepti ovog kursa spajaju i kako da koriste funkcionalne konsultantske veštine na angažmanima na Microsoft Power Platformi. Takođe će naučiti kako se rešenja koriste u Microsoft Power Platformi i biće upoznati sa AI Builder-om.