MestoOnline
Datum04.09.2021
VremeTermin u najavi
Cena72.000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Querying Data With Transact-SQL (20761C) kurs je osmišljen tako da polaznike upozna sa Transact-SQL-om. Ovaj samostalni kurs će vam pružiti dobro razumevanje Transact-SQL jezika koji koriste sve industrije povezane sa SQL Serverom: administracija baza podataka, razvoj baze podataka i poslovna inteligencija. Dizajniran je na takav način da se prva tri dana mogu predavati kao kurs polaznicima kojima je potrebno znanje za druge kurseve u nastavnom programu SQL Server. Dani 4 i 5 podučavaju preostale veštine potrebne za polaganje ispita 70-761.

  Kome je namenjen

  • Administratori baze podataka
  • Programeri baze podataka
  • BI profesionalci

  Potrebno predznanje

  • Radno znanje relacionih baza podataka
  • Osnovno znanje o operativnom sistemu Microsoft Windows i njegovoj osnovnoj funkcionalnosti

  Trajanje

  5 dana/40 školskih časova

  Sadržaj kursa Querying Data With Transact-SQL (20761C)

  Modul 1: Uvod u Microsoft SQL Server

  • Osnovna arhitektura SQL servera
  • Izdanja i verzije SQL Servera
  • Prvi koraci sa SQL Server Management Studio

  Modul 2: Uvod u T-SQL upite

  • Predstavljanje T-SqL
  • Razumevanje skupova
  • Razumevanje logike predikata
  • Razumevanje logičkog redosleda operacija u izrazima SELECT

  Modul 3: Pisanje SELECT upita

  • Pisanje jednostavnih SELECT izjava
  • Uklanjanje duplikata pomoću DISTINCT
  • Korišćenje pseudonima kolona i tabela
  • Pisanje jednostavnih CASE izraza

  Modul 4: Upiti za više tabela

  • Razumevanje pridruživanja
  • Upit sa unutrašnjim spojevima
  • Upit sa spoljašnjim pridruživanjima
  • Upiti sa unakrsnim i samojedinstvenim spajanjima

  Modul 5: Sortiranje i filtriranje podataka

  • Sortiranje podataka
  • Filtriranje podataka pomoću predikata
  • Filtriranje podataka pomoću TOP i OFFSET-FETCH
  • Rad sa nepoznatim vrednostima

  Modul 6: Rad sa tipovima podataka SQL Server

  • Predstavljanje tipova podataka SQL Servera
  • Rad sa podacima o likovima
  • Rad sa podacima o datumu i vremenu

  Modul 7: Korišćenje DML-a za modifikovanje podataka

  • Dodavanje podataka u tabele
  • Menjanje i uklanjanje podataka
  • Generisanje automatskih vrednosti kolona

  Modul 8: Korišćenje ugrađenih funkcija

  • Pisanje upita sa ugrađenim funkcijama
  • Korišćenje funkcija konverzije
  • Korišćenje logičkih funkcija
  • Korišćenje funkcija za rad sa NULL-om

  Modul 9: Grupisanje i objedinjavanje podataka

  • Korišćenje agregatnih funkcija
  • Korišćenje klauzule GROUP BY
  • Filtriranje grupa sa HAVING

  Modul 10: Korišćenje podupita

  • Pisanje samostalnih podupita
  • Pisanje koreliranih podupita
  • Korišćenje predikata EXISTS sa podupitima

  Modul 11: Korišćenje tabelarnih izraza

  • Korišćenje pogleda
  • Korišćenje ugrađenih funkcija tabelarno vrednovanih
  • Korišćenje izvedenih tabela
  • Korišćenje uobičajenih izraza tabela

  Modul 12: Korišćenje operatora skupa

  • Pisanje upita sa operatorom UNION
  • Korišćenje EXCEPT i INTERSECT
  • Korišćenje APPLY

  Modul 13: Korišćenje funkcija rangiranja, pomeranja i objedinjenih funkcija prozora

  • Kreiranje prozora sa OVER -om
  • Istraživanje funkcija prozora

  Modul 14: Okretni i grupišući skupovi

  • Pisanje upita sa PIVOT i UNPIVOT
  • Rad sa skupovima za grupisanje

  Modul 15: Izvršenje sačuvanih procedura

  • Upit podataka pomoću uskladištenih procedura
  • Prosleđivanje parametara u memorisane procedure
  • Kreiranje jednostavnih pohranjenih procedura
  • Rad sa dinamičkim SQL-om

  Modul 16: Programiranje sa T-SQL-om

  • Elementi programiranja T-SQL
  • Kontrola toka programa

  Modul 17: Implementacija upravljanja greškama

  • Implementacija T-SQL upravljanja greškama
  • Implementacija strukturiranog upravljanja izuzecima

  Modul 18: Implementacija transakcija

  • Transakcije i motori baze podataka
  • Kontrolisanje transakcija

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.