MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum23.03.2021
VremeTermin u najavi
Cena30.500,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Osobama koje koriste Excel u svom radu, kao i onima koji žele da nauče da sa sigurnošću rukuju ovim programom.

  Potrebno predznanje

  Potrebno je poznavanje osnovnih tehnika rada u Excel-u.

  Trajanje

  12 školskih časova

  Sadržaj

  Visual Basic Editor

  Rad sa modulima
  Subprocedure
  Funkcije
  Promenljive u VBA
  Deklaracija VBA promenljivih
  Opseg VBA promenljivih

  VBA operatori

  Operator dodele vrednosti
  Aritmetički operatori
  Operatori poređenja
  Logički operatori

  Matematičke funkcije u VBA

  Kontrola toka programa
  If naredba
  Select Case naredba
  For-Next petlja
  Do While petlje
  Do Until petlje

  Nizovi

  Deklaracija nizova
  Višedimenzioni nizovi
  Dinamički nizovi
  Rad sa stringovima
  Funkcija Format
  Korisnički numerički formati

  Objektni model Excel-a

  Referenciranje objekata
  Dodela objekta promenljivoj
  Osobine objekata
  Metode objekata
  Argumenti kod metoda i osobina
  Aktivni objekti
  Range objekti
  Osobina Range
  Osobina Cells

  Rad sa objektima i kolekcijama

  With-End With konstrukcija
  For Each-Next petlja
  Osobine i metode objekta Application
  Osobine i metode objekta Range

  Programiranje događaja u Excel-u

  Događaji na nivou radne sveske
  Događaji na nivou radnog lista

  Korisničke forme

  Message box
  Input box
  Korisnički definisani dijalog box-ovi
  Dodavanje kontrola formi