MestoOnline
Datum12.10.2024 - 02.11.2024
Vreme09:00-16:00h (Subotom)
Cena48.000,00 + PDV

Benefiti

 • 30 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa (kada se kurs održava online)
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat o odslušanoj obuci

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Na kursu Microsoft Identity and Access Administrator naučićete kako da dizajnirate, implementirate i upravljate sistemima za upravljanje identitetom i pristupom organizacije pomoću Azure AD. Naučite da upravljate zadacima kao što je obezbeđivanje bezbedne potvrde identiteta i autorizacionog pristupa aplikacijama preduzeća. Takođe ćete naučiti da pružite besprekorna iskustva i mogućnosti samouslužnog upravljanja za sve korisnike. Konačno, naučite da kreirate prilagodljiv pristup i upravljanje vašim identitetom i rešenja za upravljanje pristupom kako biste osigurali da možete da rešavate probleme, nadgledate i izveštavate o svom okruženju. Administrator identiteta i pristupa može biti pojedinac ili član većeg tima. Naučite kako ova uloga sarađuje sa mnogim drugim ulogama u organizaciji kako bi se pokrenuli strateški projekti identiteta. Krajnji cilj je da vam pružimo znanje za modernizaciju rešenja identiteta, implementaciju hibridnih rešenja identiteta i implementaciju upravljanja identitetom.

  Trajanje

  4 dana

  Za koga je namenjen

  Ovaj kurs je namenjen administratorima identitea i pristupa koji planiraju da se sertifikuju ili koji obavljaju zadatke administracije identiteta i pristupa u svakodnevnom poslu. Kurs je takođe koristan administratorima i inženjerima koji žele da se spacijalizuju za obezbeđivanje rešenja identiteta i sistema upravljanje pristupom za rešenja zasnovana na Azure-u; imaju integralnu ulogu u zaštiti organizacije.

  Potrebno predznanje

  Pre pohađanja kursa polaznici treba da:

  • Razumeju najbolje bezbednosne prakse i bezbednosne zahteve industrije kao što su dubina odbrana, najmanje privilegovani pristup, podeljena odgovornost i model nultog poverenja.
  • Budu upoznati sa konceptima identiteta kao što su autentifikacija, autorizacija i aktivni direktorijum.
  • Imate određenog iskustva u primeni Azure radnih opterećenja. Ovaj kurs ne pokriva osnove Azure administracije, već se sadržaj kursa nadovezuje na to znanje dodavanjem informacija specifičnih za bezbednost.
  • Poseduje određeno iskustvo sa Windows i Linux operativnim sistemima i jezicima za skriptovanje je od pomoći, ali nije neophodno. Labovi za kurseve mogu koristiti PowerShell i CLI.

  Sadržaj kursa Microsoft Identity and Access Administrator

  Modul 1: Identitet i Azure AD
  Modul 2: Početna konfiguracija Azure Active Directory-a
  Modul 3: Kreiranje, konfiguracija i upravljanje identitetima
  Modul 4: Implementiranje i upravljanje spoljnim identitetima
  Modul 5: Implementiranje i upravljanje hibridnim identitetom
  Modul 6: Obezbeđivanje Azure Active Directory korisnika sa višefaktorskom autentifikacijom
  Modul 7: Upravljanje autentifikacijom korisnika
  Modul 8: Planiranje, implementacija i administracija uslovnog pristupa
  Modul 9: Upravljanje zaštitom Azure AD identiteta
  Modul 10: Upravljanje pristupom za Azure resurse
  Modul 11: Planiranje i dizajniranje integracije poslovnih aplikacija za SSO
  Modul 12: Implementiranje i nadgledanje integracije poslovnih aplikacija za SSO
  Modul 13: Primenjivanje registracije aplikacije
  Modul 14: Planiranje i implementiranje upravljanja pravima
  Modul 15: Planiranje, implementiranje i upravljanje pregledom pristupa
  Modul 16: Planiranje i implementiranje privilegovanog pristupa
  Modul 17: Nadgledanje i održavanje Azure Active Directory-ja

  Sve najavljene Microsoft kurseve možete pogledati ovde.
  Više o Microsoft kursevima možete pogledati i na zvaničnom Microsoft sajtu.