MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena30.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen SharePoint 2013 Power User (55028) kurs

  SharePoint 2013 Power User (55028) kurs je namenjen pojedincima koji žele da nauče osnove upravljanja SharePoint web lokacijama.

  Potrebna predznanja

  • Osnovno poznavanje rada na računaru

  Trajanje

  2 dana/ 16 školskih časova

  Sadržaj

  Modul 1: Odobrenje sadržaja

  • Omogućavanje odobrenja sadržaja
  • Tok odobrenja sadržaja

  Modul 2: Kreiranje prilagođenih tokova posla sa SharePoint Designer 2013

  • Osnove toka posla
  • Tokovi posla prilagođene liste
  • Radnje toka posla
  • Uslovi toka posla
  • Obrazac za pokretanje toka posla
  • Višekratni tokovi

  Modul 3: Rad sa upravljanim metapodacima

  • Kreiranje grupe skladišta termina i skupa termina
  • Kreiranje kolona metapodataka u listama i bibliotekama
  • Objavljivanje tipova sadržaja

  Modul 4: Usluge poslovnog povezivanja

  • Osnove usluge poslovnog povezivanja
  • Kreiranje spoljnog tipa sadržaja pomoću SharePoint Designer-a
  • Kreiranje liste od spoljnog tipa sadržaja

  Modul 5: Politika upravljanja informacijama

  • Osnove politike upravljanja informacijama
  • Definisanje smernica o informacijama za vrstu sadržaja
  • Definisanje informacione politike za listu

  Modul 6: Organizator sadržaja

  • Aktiviranje funkcije Organizator sadržaja
  • Konfigurisanje postavki Organizatora sadržaja
  • Konfigurisanje pravila organizatora sadržaja

  Modul 7: Document ID Service

  • Aktiviranje funkcije identifikacije dokumenta
  • Konfigurisanje postavki ID dokumenta
  • Povezivanje dokumenata pomoću identifikacionog dokumenta

  Modul 8: Skupovi dokumenata

  • Aktiviranje funkcije skupova dokumenata
  • Kreiranje vrste sadržaja skupa dokumenata
  • Dodavanje vrste sadržaja skupa dokumenata biblioteke

  Modul 9: Infrastruktura za objavljivanje SharePoint Server

  • Aktiviranje SharePoint Server infrastrukture za objavljivanje
  • Izdavačke osnove infrastrukture
  • Kreiranje stranica sa rasporedom stranica

  Modul 10: Konfigurisanje i korišćenje rezultata pretraživanja veb lokacije

  • Pretražite sadržaj u sistemu SharePoint
  • SharePoint centar za pretragu