MestoOnline
Datum13.10.2021 - 20.10.2021
Vreme18.00 - 21.15h (sre-pet-pon)
Cena42000 RSD
Prijavi se

Opis kursa (Naučićete)

Kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje informacionom bezbednošću i zaštitom podataka, kao i aktuelnim IT pretnjama koje se mogu ispoljiti u gotovo svakoj kompaniji. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa IT bezbednošću, koracima prevencije i zaštite kako na nivou kompanije, tako i na nivou pojedinca.

Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako adekvatno tretirati IT pretnje, koje preventivne i detektivne mere treba primeniti, koje su aktuelne zaštite od socijalnog inženjeringa i phishing napada, kako klasifikovati bezbednosne rizike, šta je potrebno propisati i ko je za to odgovoran, kako upravljati kriznim situacijama, na šta treba obratiti pažnju prilikom eksternalizacije IT usluga, zatim kako bezbedno upravljati internim razvojem i pravilno implementirati kripto algoritme i različite metode autentifikacije. Tokom kursa ćemo uraditi analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija prilikom upravljanje informacionom bezbednošću i zaštitom podataka.

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, projekt menadžerima i koordinatorima projekata, internim i eksternim revizorima, osobama zaduženim za kreiranje i kontrolu IT ugovara i praćenje rizika nad eksternalizovanim IT procesima, zaposlenima koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga kroz digitalizaciju poslovanja (digitalno poslovanje, mobilne usluge itd.), kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacije o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje u upravljanju informacionom bezbednošću i zaštitom podataka, da naučite kako da definišete i realno procenite bezbednosne rizike u Vašoj kompaniji, kao i da bolje razumete IT kontrole koje se primenjuju za detekciju i prevenciju u ispoljavanju bezbednosnih pretnji.

Potrebno predznanje

Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

Trajanje kursa

2 dana (4 dana po 3:15h)

Sadržaj kursa

Informaciona bezbednost

 • Upravljanje informacionom bezbednošću u redovnim i kriznim situacijama
 • Upravljanje pravima pristupa
 • Uloge i odgovornosti zaposlenih
 • IT sredstva – hardver i softver
 • Privatni i poslovni uređaji
 • Upravljanje bezbednosnim zahtevima
 • Digitalna i on line bezbednost
 • Godišnja revizija prava pristupa aplikacijama i izveštavanje
 • Regulativa – Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)
 • Standardi i najbolja praksa
 • Aktuelna dešavanja i primeri iz prakse

Kriptografija i metode autentifikacije

 • Kriptografija i primena
 • Kripto algoritmi
 • Digitalni potpis
 • Bezbednosni protokoli
 • Metode autentifikacija
 • Upravljanje lozinkama

Radionica

 • Analiza primene kriptografije u svakodnevnom poslovanju

Rad sa udaljene lokacije

 • Bezbednosni izazovi – stari i novi
 • Koje su lokacije bezbedne
 • Ažuriranje softvera
 • Korišćenje IT uređaja i povezivanje na Internet

Radionica

 • Analiza različitih izazova sa kojima smo se sreli tokom rada na daljinu

Fizičke metode zaštite

 • Zaštita IT infrastrukture
 • Alarmni sistemi
 • Video nadzor
 • Mehaničke i električne zaštite
 • Restriktivne zone
 • Definisanje i upravljanje pravima fizičkog pristupa
 • Godišnja revizija prava fizičkog pristupa i izveštavanje
 • Primeri iz prakse – na šta se često zaboravi

Upravljanje kriznim situacijama

 • Osnove upravljanje IT katastrofama
 • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Kada se i kako testira upravljanje kontinuitetom poslovanja
 • Analiza kriznih situacija
 • Upravljanje informacionom bezbednošću u kriznim situacijama
 • Primeri dobrih i loših realizacija

Visoko tehnološki kriminal i IT pretnje

 • Zlonamerni softveri
 • IT napadi i pretnje
 • Keylogger – metode napada, uticaj, primeri iz prakse
 • Ransomware – metode napada, uticaj, primeri iz prakse
 • Kako se štitimo
 • Sprečavanje napada, prevencija i detekcija

Socijalni inženjering i IT pretnje

 • Socijalni inženjering i phishing
 • Aktuelne pretnje i zloupotrebe
 • Primeri socijalnog inženjeringa kod nas i u regionu
 • Vrste napada i pretnje
 • Šta treba preduzeti kada posumnjate da ste napadnuti?
 • A šta kada pomislite da ste hakovani?

Radionica

 • Socijalni inženjering u praksi

Upravljanje bezbednosnim rizicima

 • Klasifikacija i analiza bezbednosnih rizika
 • Preduzimanje mera za ublažavanje bezbednosnih rizika
 • Kada prihvatamo bezbednosne rizike?
 • Primeri dobrog i lošeg upravljanja bezbednosnim rizicima

Skeniranje ranjivosti i implementacija zakrpa

 • Definisanje procesa, uloga i odgovornosti
 • Skeniranje softverskih ranjivosti
 • Skeniranje mrežnih ranjivosti
 • Update i patch menadžment
 • Uloga eksternih partnera
 • Izveštavanje

Bezbednosno (penetration) testiranje

 • Definisanje i upravljanje procesom
 • Uloge i odgovornosti
 • Način sprovođenja i veza sa Procesom za upravljanje izmenama (Change management)
 • Redovno i vanredno bezbednosno testiranje
 • Izveštavanje i preduzimanje mera za smanjenje rizika
 • IT projekti i bezbednosno testiranje
 • Primeri iz prakse – kako treba, a ko ne treba sprovoditi bezbednosno testiranje

Zaštita podataka

 • Definisanje procesa zaštite podataka
 • Klasifikacija informacija
 • Privatnost podataka klijenata i zaposlenih
 • Upravljanje podacima o ličnosti
 • Informaciona imovina kompanije
 • Lična privatnost – šta uraditi i kako se zaštiti
 • Primeri iz prakse – aktuelan dešavanja

Radionica

 • Zaštita podatak u praksi – dobra i loša iskustva

Leave a Reply