MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena18720,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat:

  • Rukovodioci projekata
  • Rukovodioci u kompaniji
  • Sponzori projekata
  • Klijenti
  • Članovi projektnih timova
  • Kandidati za PMI akreditaciju i
  • svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje

  Potrebni uslovi

  Poželjno je iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima, ali nije neophodno.

  Trajanje treninga

  1 – 2 dana (prema potrebama polaznika)

  Korist i prednosti

  Detaljni trening br.7 od 9 koji ima za cilj produbljivanje potrebnih znanja iz Upravljanja projektima po PMI metodologiji. Omogućava polaznicima bolji uvid u Upravljanje projektima sa fokusom na komunikaciju na projektima kao potrebnom elementu ka njihovom uspešnijem ishodu.

  Sadržaj

  • Osnove dobre i efikasne komunikacije
  • Upravljanje komunikacijom tokom životnog ciklusa projekta
  • Razvoj plana za upravljanje komunikacijom na projektu
  • Identifikacija ključnih učesnika na projektu
  • Ključni učesnici na projektu – tipovi, važnost, uticaj, doprinos
  • Potrebe ključnih učesnika za informacijama
  • Pregovaranje – veštine, važnost, doprinos
  • Planiranje komunikacije na projektu
  • Project Manager – važnost, uloga, saradnja i upravljanje ključnim učesnicima tokom životnog ciklusa projekta
  • Komunikacija sa ključnim učesnicima
  • Komunikacija na kompleksnim projektima
  • Distribucija informacija
  • Upravljanje promenama na projektu
  • Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika na projektu
  • Izveštavanje na projektu – tipovi, načini, izveštaji
  • Metoda stvorene vrednosti (EVA – Earned Value Analysis)
  • Zatvaranje projekta – administrativno i nasilno
  • Naučene lekcije
  • Dokumentacija na projektu
  • Teorija i praktična radionica
  • Iskustva i saveti iz najbolje svetske prakse