MestoOnline
Datum04.10.2021
VremeTermin u najavi
Cena45.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kurs Upravljanje kontinuitetom poslovanja i IT katastrofe pruža osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavkom od IT katastrofe. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa kreiranjem planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima koji mogu da dovedu do otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja, kao i IT katastrofama koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija.

  Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako sprovesti analizu uticaja na poslovanje (BIA), kako kreirati planove za DR i BC, kao preduprediti negativne posledice katastrofe, kako se sprovode redovna testiranja DRP-a i BCP-a i na šta treba obraditi pažnju da testiranja ne krenu u pogrešnom smeru, koja je razlika između DRP-a i BCP-a, kako se definišu uloge i kada se aktiviraju planovi. Tokom kursa ćemo uraditi analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija po pitanju testirana i oporavka od katastrofe.

  Kome je kurs namenjen

  Kurs je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim revizorima, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da nastave poslovanje i posle katastrofe, kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacija o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

  Cilj kursa

  Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje u vezi analize uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova. Cilj kursa je i da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju.

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

  Trajanje kursa

  2 dana (4 dana po 3:15)

  Sadržaj kursa Upravljanje kontinuitetom poslovanja i IT katastrofe

  Uvod

  • Biznis strategija i povezanost sa informacionim tehnologijama
  • Zašto treba adekvatno upravljati kontinuitetom poslovanja
  • Uloga zaposlenih

  Analiza uticaja na poslovanje (BIA)

  • Definisanje poslovnih procesa
  • Ko je odgovoran za Analizu uticaja na poslovanje?
  • Analiza događaja koji mogu da dovedu do prekida poslovnih procesa i uticaja na poslovanje
  • Analiza perioda nedostupnosti poslovnih procesa i servisa
  • Definisanje kritičnih vremena
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa drugim procesima u kompaniji
  • Usaglašavanje kritičnih vremena sa eksternim partnerima
  • Procena rizika i šteta
  • Strategija smanjenja rizika

  Vežba

  • Analiza uticaja na poslovanje (BIA) za odabrane poslovne procese

  Data centar

  • Interna realizacija data centra
  • Eksternalizacija IT usluga i SLA
  • Upravljanje i monitoring data centara
  • Primarni, sekundarni,…

  Upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja – DR i BC management

  • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja
  • Krizne situacije – pandemija (COVID-19), IT katastrofe, prirodne katastrofe…
  • Ko je organizaciono zadužen za DR i BC management
  • Formiranje timova za DRP i BCP i definisanje odgovornosti
  • Dokumentovanje DR i BC procesa
  • Da li testirate sve predviđene scenarije?
  • Udaljen pristup i rad od kuće
  • Redovno odvijanje poslovnih procesa u kriznim situacijama
  • Nova iskustva nakon aktiviranja DRP-a i/ili BCP-a
  • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)

  Pandemija (COVID-19)

  • Onemogućen rad na poslu
  • Udaljen pristup i rad od kuće – obaveze i odgovornosti
  • Novi rizici – informaciona bezbednost, dostupnost servisa i aplikacija

  Vežba

  • Analiza pripreme i testiranja odabrane krizne situacije

  Plan kontinuiteta poslovanja (BCP)

  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a
  • Kontrola (revizija) BCP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje BCP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja BCP-a
  • Nova iskustva

  Plana oporavka od katastrofe (DRP)

  • Formiranje i usvajanje plana
  • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja DRP-a
  • Kontrola (revizija) DRP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
  • Pripreme za testiranje i testiranje DRP-a
  • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja DRP-a
  • Nova iskustva

  Primeri iz prakse

  • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
  • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
  • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

  Pitanja i diskusija

  • Pitanja polaznika

  Analiza pretnji koje mogu dovesti do krizne situacije i aktiviranja BC i DR planova – pretnje sa mojima su se polaznici

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.