MestoOnline
Datum04.10.2021 - 11.10.2021
Vreme18.00 - 21.15h (pon-sre-pet)
Cena42000 RSD
Prijavi se

Opis kursa (Naučićete)

Kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavkom od IT katastrofe. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa kreiranjem planova, testiranjem, odgovornostima i rizicima koji mogu da dovedu do otežanog funkcionisanja ili potpunog prekida poslovanja, kao i IT katastrofama koje mogu dovesti do prekida u radu primarnog data centra i gubitka podataka i važnih informacija.

Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako sprovesti analizu uticaja na poslovanje (BIA), kako kreirati planove za DR i BC, kao preduprediti negativne posledice katastrofe, kako se sprovode redovna testiranja DRP-a i BCP-a i na šta treba obraditi pažnju da testiranja ne krenu u pogrešnom smeru, koja je razlika između DRP-a i BCP-a, kako se definišu uloge i kada se aktiviraju planovi. Tokom kursa ćemo uraditi analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija po pitanju testirana i oporavka od katastrofe.

Kome je kurs namenjen

Kurs je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim revizorima, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima i kompanijama koje hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim procesima u kriznim situacijama i da nastave poslovanje i posle katastrofe, kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacija o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje u vezi analize uticaja na poslovanje (BIA) i kreiranja i testiranja DR i BC planova. Cilj kursa je i da kroz primere koji su se zaista dogodili povećate svoje razumevanje o IT katastrofama koje mogu da dovedu do srednjih ili većih posledica po Vašu kompaniju.

Potrebno predznanje

Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

Trajanje kursa

2 dana (4 dana po 3:15)

Sadržaj kursa

Uvod

 • Biznis strategija i povezanost sa informacionim tehnologijama
 • Zašto treba adekvatno upravljati kontinuitetom poslovanja
 • Uloga zaposlenih

Analiza uticaja na poslovanje (BIA)

 • Definisanje poslovnih procesa
 • Ko je odgovoran za Analizu uticaja na poslovanje?
 • Analiza događaja koji mogu da dovedu do prekida poslovnih procesa i uticaja na poslovanje
 • Analiza perioda nedostupnosti poslovnih procesa i servisa
 • Definisanje kritičnih vremena
 • Usaglašavanje kritičnih vremena sa drugim procesima u kompaniji
 • Usaglašavanje kritičnih vremena sa eksternim partnerima
 • Procena rizika i šteta
 • Strategija smanjenja rizika

Vežba

 • Analiza uticaja na poslovanje (BIA) za odabrane poslovne procese

Data centar

 • Interna realizacija data centra
 • Eksternalizacija IT usluga i SLA
 • Upravljanje i monitoring data centara
 • Primarni, sekundarni,…

Upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja – DR i BC management

 • Standardi i najbolja praksa za uspešno upravljanje kriznom situacijom i kontinuitetom poslovanja
 • Krizne situacije – pandemija (COVID-19), IT katastrofe, prirodne katastrofe…
 • Ko je organizaciono zadužen za DR i BC management
 • Formiranje timova za DRP i BCP i definisanje odgovornosti
 • Dokumentovanje DR i BC procesa
 • Da li testirate sve predviđene scenarije?
 • Udaljen pristup i rad od kuće
 • Redovno odvijanje poslovnih procesa u kriznim situacijama
 • Nova iskustva nakon aktiviranja DRP-a i/ili BCP-a
 • Edukacija zaposlenih (kada, kako i zašto)

Pandemija (COVID-19)

 • Onemogućen rad na poslu
 • Udaljen pristup i rad od kuće – obaveze i odgovornosti
 • Novi rizici – informaciona bezbednost, dostupnost servisa i aplikacija

Vežba

 • Analiza pripreme i testiranja odabrane krizne situacije

Plan kontinuiteta poslovanja (BCP)

 • Formiranje i usvajanje plana
 • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja BCP-a
 • Kontrola (revizija) BCP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
 • Pripreme za testiranje i testiranje BCP-a
 • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja BCP-a
 • Nova iskustva

Plana oporavka od katastrofe (DRP)

 • Formiranje i usvajanje plana
 • Rizici koji mogu dovesti do aktiviranja DRP-a
 • Kontrola (revizija) DRP-a u Vašoj kompaniji i kod Vaših partnera
 • Pripreme za testiranje i testiranje DRP-a
 • Izveštavanje nakon testiranja ili aktiviranja DRP-a
 • Nova iskustva

Primeri iz prakse

 • „Nepredviđene“ situacije – posledice nedovoljno dobre implementacije i lošeg testiranja
 • Analiza primera iz prakse loše implementacije DRP-a i BCP-a
 • Analiza rešenja za efikasno i efektivno prevazilaženje krizne situacije

Pitanja i diskusija

 • Pitanja polaznika

Analiza pretnji koje mogu dovesti do krizne situacije i aktiviranja BC i DR planova – pretnje sa mojima su se polaznici

Leave a Reply