MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena18.720,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Kurs Upravljanje rizikom na projektima Namenjen je svima koji učestvuju u radu na projektima, uključeni su njihovu podršku ili imaju interes vezan za projekat:

  • Rukovodioci projekata
  • Rukovodioci u kompaniji
  • Sponzori projekata
  • Klijenti
  • Članovi projektnih timova
  • Zaposleni u sektoru Upravljanja rizicima u kompaniji
  • Kandidati za PMI akreditaciju i svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje

  Potrebni uslovi

  Poželjno je iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima, ali nije neophodno.

  Trajanje treninga

  1 – 2 dana (prema potrebama polaznika)

  Korist i prednosti

  Detaljni trening br.8 od 9 koji ima za cilj produbljivanje potrebnih znanja iz Upravljanja projektima po PMI metodologiji. Omogućava polaznicima bolji uvid u Upravljanje projektima sa fokusom na upravljanje rizicima na projektima kao potrebnom elementu ka njihovom uspešnijem ishodu.

  Sadržaj kursa Upravljanje rizikom na projektima

  • Kontrola rizika na projektima
  • Teorija rizika
  • Pretnje i šanse na projektu
  • Upravljanje rizicima tokom životnog ciklusa projekta
  • Razvoj plana za upravljanje rizicima na projektu
  • Analiza tolerancije na rizike ključnih učesnika na projektu
  • Pretpostavke i ograničenja na projektu
  • Identifikacija i klasifikacija rizika
  • Inherentni projektni rizici
  • Analiza projektnih rizika – Kvalitativna i kvantitativna 
  • Analiza i evaluacija uticaja rizika na projekat
  • Strategije i taktike upravljanje rizicima – Izbor odgovora na rizike
  • Razvoj plana za upravljanje rizicima
  • Praćenje i kontrola rizika
  • Rizici i nabavke na projektu (angažovanje konsultanata i eksternih dobavljača)
  • Upravljanje promenama na projektu
  • EMV metoda – Expected Monetary Value
  • Naučene lekcije
  • Dokumentacija na projektu
  • Teorija i praktična radionica
  • Iskustva i saveti iz najbolje svetske prakse

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.