MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum07.05.2019
VremeTermin u najavi
Cena36.000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je prvenstveno početnicima koji se po prvi put susreću sa .NET programiranjem i programskim jezikom C#. Takođe je namenjen i polaznicima koji žele da prodube svoje znanje o ovoj oblasti.

  Naučićete

  Po završetku kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje Visual Studio .NET-a, kao i za kreiranje i razvoj C# Windows Desktop, web i konzolnih aplikacija.

  Trajanje kursa

  30 školskih časova

  Dinamika kursa

  Dva puta u toku nedelje po 3 školska časa dnevno

  Potrebno predznanje

  Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru.

  Sadržaj

  • Uvod u Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Studio
  • Arhitektura .NET okruženja
  • Osobine i rad u programskom jeziku C# – promenljive, operatori, izrazi, uslovi i odlučivanja, upravljanje greškama
  • Uvod u objektno-orijentisano programiranje, rad sa klasama i objektima, vrednosti i reference, nizovi i kolekcije, parametarski nizovi, nasleđivanje
  • Upravljanje tokom programa i događajima
  • Casting (boxing, unboxing, cast operator ‘()’, ‘as’ operator, ‘is’ operator)
  • Rad sa integrisanim upitima (LINQ)
  • Upravljanje memorijom
  • Konverzije tipova podataka, rad sa datumima, enkodovanje i dekodovanje (encode i decode), globalizacija i lokalizacija, rad sa fajlovima (I/O sistem), osnove XML-a
  • Instrumentacija (Debug, Trace, EventLog)
  • Podešavanje i konfiguracija aplikacije
  • Assembly osnove
  • Rad sa Sistemima za upravljanje bazama podataka
  • Uvod u ASP.NET

  Cilj kursa

  Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim konceptima .NET platforme, .NET programiranja, programiranja uopšte, kao i sa razvojnim okruženjem Visual Studio .NET-a.

  Cena obuke: 360 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja). Mogućnost plaćanja u dve rate.